Редовни јесењи семинар за судије и контролоре

Датум: 03/09/2018      Категорија: Службена лица

Управни одбор Заједнице судија и контролора РСС је на 16. редовној седници, одржаној у Београду, 21.08.2018. године, донео одлуку о условима одржавања редовних јесењих семинара за судије и контролоре свих лига (термини и места одржавања семинара утврђени су раније и објављени).

Редовни јесењи семинар за судије и контролоре са територије РСВ биће одржан према следећем распореду:

Група СЕВЕР (једнодневни семинар) – у суботу, 8. септембра 2018. године, у ВРБАСУ

На свим семинарима ће се обавезно полагати тестови из познавања Правила рукометне игре (Каталози се могу преузети овде), као и провера физичке припремљености (''shuttle run'') (потребно је имати у виду да, за разлику од претходних сезона, ове године и судије полажу тест појединачно, исто као и контролори). Пролазност на теоретским тестовима је мање од 10 % грешака за судије и мање од 7 % грешака за контролоре. Судије су у обавези да приликом доласка на семинар доставе лекарска уверења издата од стране лекара специјалисте спортске медицине (Образац се може преузети овде).

Судије и контролори који не могу да присуствују регионалном семинару, у односу на основну листу на којој се налазе, могу ту обавезу испунити на другом семинару. Писани доказ о спречености учествовања на припадајућем регионалном семинару доставља се надлежном председнику ( Мартон Фабијан ), најкасније до 04.09.2018. Судије и контролори који не могу да присуствују регионалном семинару у Врбасу и Крагујевцу, могу да присуствују регионалном семинару у Београду, док судије и контролори који не могу да присуствују регионалном семинару у Београду, могу да присуствују регионалном семинару у Врбасу.

Годишњи одмори и слични приватни планови нису разлог за оправдавање изостанка са семинара.