Распоред утакмица - ЛМК РСВ 12 пролеће

2023/2024
(Архива)
СУПЕР ЛИГА М12 СУПЕР ЛИГА Ж12 М12 ПЛ - ГРУПА А М12 ПЛ - ГРУПА Б Ж12 ПЛ - ГРУПА А Ж12 ПЛ - ГРУПА Б

СУПЕР ЛИГА М12


1. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
1 Ада
2
Динамо
Панчево
Панчево 23/03/2024
09:00
3
Лавови БП
Бачка Паланка
Црвенка 24/03/2024
09:45
4
Војводина
Нови Сад
Црвенка Jaffa
Црвенка
Инђија 20/04/2024
10:15

2. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
5
Црвенка Jaffa
Црвенка
Нови Сад 07/04/2024
09:00
6 Темерин 20/04/2024
19:00
7
Динамо
Панчево
Хртковци 10/02/2024
12:15
8
Лавови БП
Бачка Паланка
Војводина
Нови Сад
Бачка Паланка 17/03/2024
19:00

3. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
9 Темерин
10 Кленак
11
Војводина
Нови Сад
Динамо
Панчево
Инђија 20/04/2024
09:45
12
Црвенка Jaffa
Црвенка
Лавови БП
Бачка Паланка
Црвенка 24/02/2024
09:00

4. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
13
Лавови БП
Бачка Паланка
Бачка Паланка 17/03/2024
19:00
14
Војводина
Нови Сад
Ада 10/02/2024
09:00
15 Хртковци 06/04/2024
11:30
16
Динамо
Панчево
Црвенка Jaffa
Црвенка
Ада 09/03/2024
09:45

5. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
17 Хртковци 10/02/2024
10:00
18
Црвенка Jaffa
Црвенка
Ада 10/02/2024
11:15
19
Војводина
Нови Сад
Панчево 30/03/2024
09:45
20
Лавови БП
Бачка Паланка
Динамо
Панчево
Хртковци 10/02/2024
10:45

6. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
21
Динамо
Панчево
Инђија 20/04/2024
09:00
22
Лавови БП
Бачка Паланка
Црвенка 24/02/2024
10:30
23
Црвенка Jaffa
Црвенка
Ада 10/02/2024
09:40
24
Војводина
Нови Сад
Бачка Паланка 17/03/2024
19:00

7. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
25
Војводина
Нови Сад
Панчево 30/03/2024
10:30
26
Динамо
Панчево
Ада 09/03/2024
10:30
27
Лавови БП
Бачка Паланка
Бачка Паланка
28
Црвенка Jaffa
Црвенка
Црвенка 24/02/2024
11:15

8. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
29 Панчево 23/03/2024
10:45
30
Динамо
Панчево
Панчево 30/03/2024
11:15
31
Лавови БП
Бачка Паланка
Темерин 20/04/2024
19:00
32
Црвенка Jaffa
Црвенка
Војводина
Нови Сад
Црвенка 24/03/2024
09:00

9. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
33
Црвенка Jaffa
Црвенка
Инђија 20/04/2024
11:15
34 Ада 09/03/2024
09:00
35
Динамо
Панчево
Хртковци 06/04/2024
10:00
36
Војводина
Нови Сад
Лавови БП
Бачка Паланка
Црвенка 24/03/2024
10:30

10. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
37 Панчево 23/03/2024
10:45
38 Црвенка 24/02/2024
09:45
39
Динамо
Панчево
Војводина
Нови Сад
Панчево
40
Лавови БП
Бачка Паланка
Црвенка Jaffa
Црвенка
Бачка Паланка

11. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
41
Лавови БП
Бачка Паланка
Хртковци 10/02/2024
11:30
42
Војводина
Нови Сад
Нови Сад 07/04/2024
11:15
43 Темерин 20/04/2024
09:00
44
Црвенка Jaffa
Црвенка
Динамо
Панчево
Црвенка

12. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
45 Бачка Паланка 17/03/2024
19:00
46
Црвенка Jaffa
Црвенка
Нови Сад 07/04/2024
09:45
47
Војводина
Нови Сад
Ада 10/02/2024
10:20
48
Динамо
Панчево
Лавови БП
Бачка Паланка
Хртковци 06/04/2024
12:15

13. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
49
Динамо
Панчево
Панчево 30/03/2024
09:00
50
Лавови БП
Бачка Паланка
Темерин 20/04/2024
09:45
51
Црвенка Jaffa
Црвенка
Ада 10/03/2024
11:15
52
Војводина
Нови Сад
Нови Сад

14. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
53
Војводина
Нови Сад
Нови Сад 07/04/2024
09:00
54
Динамо
Панчево
Панчево 23/03/2024
09:45
55
Лавови БП
Бачка Паланка
Хртковци 06/04/2024
10:45
56
Црвенка Jaffa
Црвенка
Црвенка 24/03/2024
11:15

СУПЕР ЛИГА Ж12


1. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
1
Војводина ж
Нови Сад
Кањижа 10/03/2024
11:30
2
Рума
Рума
Кањижа
Кањижа
Кањижа 07/04/2024
10:45
3
Јабука (ж)
Јабука
Апатин (ж)
Апатин
Врбас 10/03/2024
11:30
4
Спартак
Дебељача
Врбас
Врбас
Дебељача 07/04/2024
12:15

2. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
5
Врбас
Врбас
Србобран 20/04/2024
11:15
6
Војводина ж
Нови Сад
Рума
Рума
Нови Сад 10/02/2024
09:00
7
Кањижа
Кањижа
Јабука (ж)
Јабука
Јабука 02/04/2024
17:00
8
Апатин (ж)
Апатин
Спартак
Дебељача
Нови Сад 24/03/2024
19:00

3. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
9
Рума
Рума
Кањижа 07/04/2024
10:45
10
Јабука (ж)
Јабука
Војводина ж
Нови Сад
Дебељача 07/04/2024
11:30
11
Спартак
Дебељача
Кањижа
Кањижа
Јабука 20/04/2024
10:15
12
Врбас
Врбас
Апатин (ж)
Апатин
Врбас 10/03/2024
10:00

4. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
13
Апатин (ж)
Апатин
Апатин 25/02/2024
11:15
14
Војводина ж
Нови Сад
Спартак
Дебељача
Рума 24/02/2024
09:00
15
Рума
Рума
Јабука (ж)
Јабука
Рума 24/02/2024
09:45
16
Кањижа
Кањижа
Врбас
Врбас
Ада 24/03/2024
10:30

5. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
17
Јабука (ж)
Јабука
Јабука
18
Врбас
Врбас
Војводина ж
Нови Сад
Нови Сад 10/02/2024
11:00
19
Спартак
Дебељача
Рума
Рума
Рума 24/02/2024
11:15
20
Апатин (ж)
Апатин
Кањижа
Кањижа
Апатин 25/02/2024
09:00

6. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
21
Кањижа
Кањижа
Јабука 02/04/2024
15:45
22
Војводина ж
Нови Сад
Апатин (ж)
Апатин
Нови Сад 24/03/2024
19:00
23
Рума
Рума
Врбас
Врбас
Врбас 10/03/2024
12:15
24
Јабука (ж)
Јабука
Спартак
Дебељача
Јабука 02/04/2024
16:00

7. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
25
Спартак
Дебељача
Кањижа 10/03/2024
10:45
26
Кањижа
Кањижа
Војводина ж
Нови Сад
Кањижа 10/03/2024
10:00
27
Апатин (ж)
Апатин
Рума
Рума
Нови Сад 10/02/2024
10:20
28
Врбас
Врбас
Јабука (ж)
Јабука
Ада 24/03/2024
09:45

8. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
29
Војводина ж
Нови Сад
Србобран 20/04/2024
10:30
30
Кањижа
Кањижа
Рума
Рума
Кањижа
31
Апатин (ж)
Апатин
Јабука (ж)
Јабука
Апатин
32
Врбас
Врбас
Спартак
Дебељача
Врбас

9. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
33
Врбас
Врбас
Апатин 25/02/2024
09:45
34
Рума
Рума
Војводина ж
Нови Сад
Нови Сад 24/03/2024
09:30
35
Јабука (ж)
Јабука
Кањижа
Кањижа
Јабука 20/04/2024
09:15
36
Спартак
Дебељача
Апатин (ж)
Апатин
Дебељача

10. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
37
Рума
Рума
Ада
38
Војводина ж
Нови Сад
Јабука (ж)
Јабука
Рума 24/02/2024
10:30
39
Кањижа
Кањижа
Спартак
Дебељача
Кањижа 10/03/2024
12:15
40
Апатин (ж)
Апатин
Врбас
Врбас
Нови Сад 10/02/2024
09:40

11. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
41
Апатин (ж)
Апатин
Кањижа 07/04/2024
12:10
42
Спартак
Дебељача
Војводина ж
Нови Сад
Дебељача 07/04/2024
10:00
43
Јабука (ж)
Јабука
Рума
Рума
Врбас 10/03/2024
10:45
44
Врбас
Врбас
Кањижа
Кањижа
Апатин 25/02/2024
10:30

12. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
45
Јабука (ж)
Јабука
Ада 24/03/2024
11:15
46
Војводина ж
Нови Сад
Врбас
Врбас
Нови Сад
47
Рума
Рума
Спартак
Дебељача
Нови Сад 24/03/2024
19:00
48
Кањижа
Кањижа
Апатин (ж)
Апатин
Кањижа 07/04/2024
10:00

13. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
49
Кањижа
Кањижа
Ада 24/03/2024
09:00
50
Апатин (ж)
Апатин
Војводина ж
Нови Сад
Србобран 20/04/2024
11:15
51
Врбас
Врбас
Рума
Рума
Србобран 20/04/2024
09:45
52
Спартак
Дебељача
Јабука (ж)
Јабука
Јабука 20/04/2024
09:00

14. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
53
Спартак
Дебељача
Јабука 02/04/2024
19:00
54
Војводина ж
Нови Сад
Кањижа
Кањижа
Нови Сад
55
Рума
Рума
Апатин (ж)
Апатин
Србобран 20/04/2024
09:00
56
Јабука (ж)
Јабука
Врбас
Врбас
Дебељача 07/04/2024
10:45

М12 ПЛ - ГРУПА А


1. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
1
Кикинда Grindex
Кикинда
Кањижа
Кањижа
Дебељача 07/04/2024
15:30
2
Војвода Степа
Војвода Степа
Црепаја
Црепаја
Нови Бечеј 09/03/2024
19:00

2. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
3
Јединство
Нови Бечеј
Кикинда Grindex
Кикинда
Дебељача 07/04/2024
14:00
4
Кањижа
Кањижа
Војвода Степа
Војвода Степа
Кикинда 23/03/2024
19:00

3. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
5
Војвода Степа
Војвода Степа
Јединство
Нови Бечеј
Дебељача 07/04/2024
16:15
6
Црепаја
Црепаја
Кањижа
Кањижа
Дебељача 07/04/2024
14:45

4. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
7
Јединство
Нови Бечеј
Црепаја
Црепаја
Кикинда 23/03/2024
09:45
8
Кикинда Grindex
Кикинда
Војвода Степа
Војвода Степа
Српска Црња 20/04/2024
09:00

5. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
9
Кањижа
Кањижа
Јединство
Нови Бечеј
Кањижа 23/03/2024
11:00
10
Црепаја
Црепаја
Кикинда Grindex
Кикинда
Српска Црња 20/04/2024
11:15

6. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
11
Кањижа
Кањижа
Кикинда Grindex
Кикинда
Нови Бечеј 09/03/2024
19:00
12
Црепаја
Црепаја
Војвода Степа
Војвода Степа
Дебељача 07/04/2024
14:45

7. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
13
Кикинда Grindex
Кикинда
Јединство
Нови Бечеј
Нови Бечеј 09/03/2024
19:00
14
Војвода Степа
Војвода Степа
Кањижа
Кањижа
Српска Црња 20/04/2024
10:30

8. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
15
Јединство
Нови Бечеј
Војвода Степа
Војвода Степа
Нови Бечеј 09/03/2024
19:00
16
Кањижа
Кањижа
Црепаја
Црепаја
Нови Бечеј 09/03/2024
19:00

9. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
17
Црепаја
Црепаја
Јединство
Нови Бечеј
Српска Црња 20/04/2024
09:45
18
Војвода Степа
Војвода Степа
Кикинда Grindex
Кикинда
Кикинда 23/03/2024
09:00

10. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
19
Јединство
Нови Бечеј
Кањижа
Кањижа
Српска Црња 20/04/2024
11:15
20
Кикинда Grindex
Кикинда
Црепаја
Црепаја
Кикинда 23/03/2024
10:15

М12 ПЛ - ГРУПА Б


1. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
1
Сивац 69
Сивац
Јадран
Фекетић
Сомбор 24/03/2024
10:30
2
Металац
Футог
Сомбор
Сомбор
Футог

2. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
3
ЖСК 1955
Жабаљ
Сивац 69
Сивац
Сомбор 24/03/2024
09:00
4
Јадран
Фекетић
Металац
Футог
Сивац 07/04/2024
11:15

3. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
5
Металац
Футог
ЖСК 1955
Жабаљ
Сомбор 24/03/2024
11:15
6
Сомбор
Сомбор
Јадран
Фекетић
Сомбор 24/03/2024
11:15

4. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
7
ЖСК 1955
Жабаљ
Сомбор
Сомбор
Сивац 07/04/2024
10:45
8
Сивац 69
Сивац
Металац
Футог
Жабаљ 20/04/2024
10:15

5. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
9
Јадран
Фекетић
ЖСК 1955
Жабаљ
Сивац 07/04/2024
11:15
10
Сомбор
Сомбор
Сивац 69
Сивац
Жабаљ 20/04/2024
09:00

6. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
11
Јадран
Фекетић
Сивац 69
Сивац
Жабаљ 10/03/2024
10:30
12
Сомбор
Сомбор
Металац
Футог
Сомбор 24/03/2024
09:45

7. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
13
Сивац 69
Сивац
ЖСК 1955
Жабаљ
Жабаљ 10/03/2024
10:00
14
Металац
Футог
Јадран
Фекетић
Футог

8. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
15
ЖСК 1955
Жабаљ
Металац
Футог
Жабаљ 10/03/2024
11:30
16
Јадран
Фекетић
Сомбор
Сомбор
Фекетић

9. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
17
Сомбор
Сомбор
ЖСК 1955
Жабаљ
Жабаљ 20/04/2024
09:45
18
Металац
Футог
Сивац 69
Сивац
Сивац 07/04/2024
10:00

10. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
19
ЖСК 1955
Жабаљ
Јадран
Фекетић
Жабаљ
20
Сивац 69
Сивац
Сомбор
Сомбор
Сивац 07/04/2024
12:15

Ж12 ПЛ - ГРУПА А


1. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
1
Нафтагас (ж)
Елемир
Зрењанин 03/04/2024
09:45
2
Лехел
Мужља
Мокрин
Мокрин
Зрењанин 10/03/2024
10:45

2. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
3
Пролетер (ж)
Зрењанин
Зрењанин 03/04/2024
19:00
4
Нафтагас (ж)
Елемир
Лехел
Мужља
Мокрин 24/03/2024
10:00

3. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
5
Лехел
Мужља
Пролетер (ж)
Зрењанин
Зрењанин 03/04/2024
10:30
6
Мокрин
Мокрин
Нафтагас (ж)
Елемир
Зрењанин 03/04/2024
11:15

4. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
7
Пролетер (ж)
Зрењанин
Мокрин
Мокрин
Мокрин 24/03/2024
10:45
8
Лехел
Мужља
Ада 13/04/2024
11:15

5. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
9
Нафтагас (ж)
Елемир
Пролетер (ж)
Зрењанин
Мокрин 24/03/2024
10:00
10
Мокрин
Мокрин
Ада 13/04/2024
09:45

6. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
11
Нафтагас (ж)
Елемир
Зрењанин 10/03/2024
11:30
12
Мокрин
Мокрин
Лехел
Мужља
Зрењанин 03/04/2024
09:00

7. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
13
Пролетер (ж)
Зрењанин
Зрењанин 10/03/2024
10:00
14
Лехел
Мужља
Нафтагас (ж)
Елемир
Ада 13/04/2024
09:00

8. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
15
Пролетер (ж)
Зрењанин
Лехел
Мужља
Зрењанин 10/03/2024
12:15
16
Нафтагас (ж)
Елемир
Мокрин
Мокрин
Зрењанин 10/03/2024
13:00

9. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
17
Мокрин
Мокрин
Пролетер (ж)
Зрењанин
Ада 13/04/2024
09:45
18
Лехел
Мужља
Мокрин 24/03/2024
12:00

10. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
19
Пролетер (ж)
Зрењанин
Нафтагас (ж)
Елемир
Ада 13/04/2024
10:30
20
Мокрин
Мокрин
Мокрин 24/03/2024
11:15

Ж12 ПЛ - ГРУПА Б


1. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
1
Темерин
Темерин
ЛСК
Лаћарак
Оџаци 17/03/2024
19:00
2
Оџаци
Оџаци
Раванград
Сомбор
Оџаци 17/03/2024
19:00

2. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
3
ЛСК
Лаћарак
Раванград
Сомбор
Сомбор 27/04/2024
12:15
4
Темерин
Темерин
Оџаци
Оџаци
Темерин 06/04/2024
19:00

3. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
5
Оџаци
Оџаци
ЛСК
Лаћарак
Оџаци 17/03/2024
19:00
6
Раванград
Сомбор
Темерин
Темерин
Сомбор 27/04/2024
19:00

4. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
7
ЛСК
Лаћарак
Темерин
Темерин
Темерин
8
Раванград
Сомбор
Оџаци
Оџаци
Темерин

5. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
9
Раванград
Сомбор
ЛСК
Лаћарак
Темерин
10
Оџаци
Оџаци
Темерин
Темерин
Сомбор 27/04/2024
10:45

6. коло

# Домаћин Гост Место одигравања Време одигравања
11
ЛСК
Лаћарак
Оџаци
Оџаци
Сомбор 27/04/2024
19:00
12
Темерин
Темерин
Раванград
Сомбор
Оџаци 17/03/2024
19:00