Дуговања клубова са територије РСВ

Као и свих претходних година, у циљу издавања Дозволе за сезону, један од предуслова за добијање Дозволе је тај да је клуб измирио сва дуговања настала у претходној сезони (седиште лиге, службена лица и РРЦ). У прилогу се налази списак клубова који нису испунили неки од услова по питању дуговања из сезоне 2023/2024, као смерница клубовима који желе да остваре право на издавање Дозволе за сезону 2024/2025, а због преосталих дуговања то неће бити у могућности да учине.

Документи
Преглед дуговања клубова 22.07.2024.