Делегирање - ЛМК РСВ 12 - јесен

2021/2022
М12 - А М12 - Б М12 - В М12 - Г Ж12 - А Ж12 - Б Ж12 - В Ж12 - Г

М12 - А


10. коло

23/10/2021
09:50
Сомбор
Спартак (м)
Суботица
Судија А: Марко Слива
Судија Б: Георгије Гибуловић
Делегат: Тања Обрадовић


Број утакмице: 010019
23/10/2021
09:00
Пригревица
ПИК Пригревица
Пригревица
Црвенка
Црвенка
Судија А: Вељко Десница
Судија Б: Алекса Костелник
Делегат: Тања Обрадовић


Број утакмице: 010020

9. коло

23/10/2021
10:30
Црвенка
Црвенка
Црвенка
Судија А: Вељко Десница
Судија Б: Алекса Костелник
Делегат: Тања Обрадовић


Број утакмице: 009017

8. коло

07/11/2021
09:50
Суботица
Спартак (м)
Суботица
Црвенка
Црвенка
Судија А: Марко Слива
Судија Б: Георгије Гибуловић
Делегат: Сања Дроњаковић


Број утакмице: 008016

7. коло

09/10/2021
09:00
Пригревица
ПИК Пригревица
Пригревица
Судија А: Вељко Десница
Судија Б: Алекса Костелник
Делегат: Миљан Рабреновић


Број утакмице: 007013

6. коло

09/10/2021
09:50
Суботица
Спартак (м)
Суботица
ПИК Пригревица
Пригревица
Судија А: Александар Вукчевић
Судија Б: Вељко Десница
Делегат: Миљан Рабреновић


Број утакмице: 006011

5. коло

07/11/2021
11:20
Суботица
Спартак (м)
Суботица
Судија А: Марко Слива
Судија Б: Георгије Гибуловић
Делегат: Сања Дроњаковић


Број утакмице: 005009
07/11/2021
10:40
Црвенка
Црвенка
Црвенка
ПИК Пригревица
Пригревица
Судија А: Марко Слива
Судија Б: Георгије Гибуловић
Делегат: Сања Дроњаковић


Број утакмице: 00510

4. коло

09/10/2021
10:30
Сомбор
Црвенка
Црвенка
Судија А: Алекса Костелник
Судија Б: Александар Вукчевић
Делегат: Миљан Рабреновић


Број утакмице: 004007

3. коло

09/10/2021
11:20
Црвенка
Црвенка
Црвенка
Спартак (м)
Суботица
Судија А: Вељко Десница
Судија Б: Алекса Костелник
Делегат: Миљан Рабреновић


Број утакмице: 003006

2. коло

07/11/2021
09:00
Сомбор
ПИК Пригревица
Пригревица
Судија А: Марко Слива
Судија Б: Георгије Гибуловић
Делегат: Сања Дроњаковић


Број утакмице: 002003

1. коло

23/10/2021
11:30
Пригревица
ПИК Пригревица
Пригревица
Спартак (м)
Суботица
Судија А: Марко Слива
Судија Б: Георгије Гибуловић
Делегат: Тања Обрадовић


Број утакмице: 001001

М12 - Б


10. коло

17/10/2021
11:40
Кикинда
Кикинда Grindex
Кикинда
Кањижа
Кањижа
Судија А: Маја Зекоња
Контролор: Ана Косовац

Број утакмице: 010019
10/10/2021
11:00
Сента
Сента
Сента
Јединство
Нови Бечеј
Контролор: Ана Косовац

Број утакмице: 010020

9. коло

17/10/2021
09:40
Нови Бечеј
Јединство
Нови Бечеј
Кикинда Grindex
Кикинда
Судија А: Маја Зекоња
Контролор: Ана Косовац

Број утакмице: 009017
17/10/2021
09:00
Ада
Сента
Сента
Контролор: Ана Косовац

Број утакмице: 009018

8. коло

10/10/2021
11:40
Кикинда
Кикинда Grindex
Кикинда
Судија А: Милан Тодоровић
Судија Б: Душан Деспотовић
Контролор: Ана Косовац

Број утакмице: 008015
06/11/2021
09:40
Кањижа
Кањижа
Кањижа
Јединство
Нови Бечеј
Судија А: Милош Зелић
Судија Б: Александар Вукчевић
Контролор: Ана Косовац

Број утакмице: 008016

7. коло

10/10/2021
09:40
Сента
Сента
Сента
Кикинда Grindex
Кикинда
Контролор: Ана Косовац

Број утакмице: 007013
06/11/2021
11:40
Ада
Кањижа
Кањижа
Судија А: Милош Зелић
Судија Б: Александар Вукчевић
Контролор: Ана Косовац

Број утакмице: 007014

6. коло

17/10/2021
10:20
Кањижа
Кањижа
Кањижа
Сента
Сента
Судија Б: Маја Зекоња
Контролор: Ана Косовац

Број утакмице: 006011
24/10/2021
10:20
Нови Бечеј
Јединство
Нови Бечеј
Судија А: Марко Рађеновић
Судија Б: Маја Зекоња
Делегат: Стефана Ристић


Број утакмице: 006012

5. коло

24/10/2021
11:00
Кањижа
Кањижа
Кањижа
Кикинда Grindex
Кикинда
Судија А: Игор Скубан
Судија Б: Марко Рађеновић
Делегат: Стефана Ристић


Број утакмице: 005009
06/11/2021
11:00
Нови Бечеј
Јединство
Нови Бечеј
Сента
Сента
Судија А: Милош Зелић
Судија Б: Александар Вукчевић
Контролор: Ана Косовац

Број утакмице: 00510

4. коло

24/10/2021
09:00
Кикинда
Кикинда Grindex
Кикинда
Јединство
Нови Бечеј
Судија А: Игор Скубан
Судија Б: Марко Рађеновић
Делегат: Стефана Ристић


Број утакмице: 004007
24/10/2021
11:40
Сента
Сента
Сента
Судија А: Маја Зекоња
Судија Б: Игор Скубан
Делегат: Стефана Ристић


Број утакмице: 004008

3. коло

06/11/2021
10:20
Ада
Кикинда Grindex
Кикинда
Судија А: Милош Зелић
Судија Б: Александар Вукчевић
Контролор: Ана Косовац

Број утакмице: 003005
10/10/2021
09:00
Нови Бечеј
Јединство
Нови Бечеј
Кањижа
Кањижа
Судија А: Милан Тодоровић
Судија Б: Душан Деспотовић
Контролор: Ана Косовац

Број утакмице: 003006

2. коло

06/11/2021
09:00
Кикинда
Кикинда Grindex
Кикинда
Сента
Сента
Судија А: Милош Зелић
Судија Б: Александар Вукчевић
Контролор: Ана Косовац

Број утакмице: 002003
10/10/2021
10:20
Кањижа
Кањижа
Кањижа
Судија А: Милан Тодоровић
Судија Б: Душан Деспотовић
Контролор: Ана Косовац

Број утакмице: 002004

1. коло

24/10/2021
09:40
Сента
Сента
Сента
Кањижа
Кањижа
Судија А: Маја Зекоња
Судија Б: Игор Скубан
Делегат: Стефана Ристић


Број утакмице: 001001
17/10/2021
11:00
Ада
Јединство
Нови Бечеј
Контролор: Ана Косовац

Број утакмице: 001002

М12 - В


10. коло

24/10/2021
09:40
Темерин
Војводина
Нови Сад
Судија А: Душан Деспотовић
Судија Б: Милан Тодоровић
Делегат: Лазар Мишков


Број утакмице: 010019
20/11/2021
09:40
Кленак
Лавови БП
Бачка Паланка
Судија А: Тања Белош
Судија Б: Јована Стеванић
Делегат: Стефана Ристић


Број утакмице: 010020

9. коло

20/11/2021
11:00
Бачка Паланка
Лавови БП
Бачка Паланка
Судија А: Тања Белош
Судија Б: Јована Стеванић
Делегат: Стефана Ристић


Број утакмице: 009017
20/11/2021
11:40
Темерин
Судија А: Тања Белош
Судија Б: Јована Стеванић
Делегат: Стефана Ристић


Број утакмице: 009018

8. коло

06/11/2021
11:40
Темерин
Судија А: Тадеј Добријевић
Судија Б: Владимир Тасић
Контролор: Ирена Анђушић

Број утакмице: 008015
06/11/2021
09:00
Нови Сад
Војводина
Нови Сад
Лавови БП
Бачка Паланка
Судија А: Немања Теслић
Судија Б: Владимир Тасић
Контролор: Ирена Анђушић

Број утакмице: 008016

7. коло

09/10/2021
10:20
Кленак
Судија А: Немања Теслић
Судија Б: Тадеј Добријевић
Контролор: Ања Пантић

Број утакмице: 007013
20/11/2021
10:20
Темерин
Војводина
Нови Сад
Судија А: Тања Белош
Судија Б: Јована Стеванић
Делегат: Стефана Ристић


Број утакмице: 007014

6. коло

09/10/2021
11:40
Нови Сад
Војводина
Нови Сад
Судија А: Владимир Тасић
Судија Б: Немања Теслић
Контролор: Ања Пантић

Број утакмице: 006011
06/11/2021
10:20
Бачка Паланка
Лавови БП
Бачка Паланка
Судија А: Немања Теслић
Судија Б: Владимир Тасић
Контролор: Ирена Анђушић

Број утакмице: 006012

5. коло

20/11/2021
09:00
Нови Сад
Војводина
Нови Сад
Судија А: Тања Белош
Судија Б: Јована Стеванић
Делегат: Стефана Ристић


Број утакмице: 005009
24/10/2021
09:00
Бачка Паланка
Лавови БП
Бачка Паланка
Судија А: Марија Радоичић
Судија Б: Валентина Јурић
Делегат: Лазар Мишков


Број утакмице: 00510

4. коло

24/10/2021
11:00
Темерин
Лавови БП
Бачка Паланка
Судија А: Душан Деспотовић
Судија Б: Милан Тодоровић
Делегат: Лазар Мишков


Број утакмице: 004007
24/10/2021
10:20
Кленак
Судија А: Марија Радоичић
Судија Б: Валентина Јурић
Делегат: Лазар Мишков


Број утакмице: 004008

3. коло

09/10/2021
09:00
Темерин
Судија А: Владимир Тасић
Судија Б: Тадеј Добријевић
Контролор: Ања Пантић

Број утакмице: 003005
09/10/2021
09:40
Бачка Паланка
Лавови БП
Бачка Паланка
Војводина
Нови Сад
Судија А: Немања Теслић
Судија Б: Владимир Тасић
Контролор: Ања Пантић

Број утакмице: 003006

2. коло

06/11/2021
09:40
Темерин
Судија А: Тадеј Добријевић
Судија Б: Немања Теслић
Контролор: Ирена Анђушић

Број утакмице: 002003
24/10/2021
11:40
Нови Сад
Војводина
Нови Сад
Судија А: Марија Радоичић
Судија Б: Валентина Јурић
Делегат: Лазар Мишков


Број утакмице: 002004

1. коло

06/11/2021
11:00
Кленак
Војводина
Нови Сад
Судија А: Тадеј Добријевић
Судија Б: Владимир Тасић
Контролор: Ирена Анђушић

Број утакмице: 001001
09/10/2021
11:00
Темерин
Лавови БП
Бачка Паланка
Судија А: Владимир Тасић
Судија Б: Тадеј Добријевић
Контролор: Ања Пантић

Број утакмице: 001002

М12 - Г


6. коло

06/11/2021
10:30
Зрењанин
Граднулица
Зрењанин
Јабука
Јабука
Судија А: Јелена Колоски
Судија Б: Весна Жилевски
Контролор: Небојша Марковић

Број утакмице: 006011
24/10/2021
09:40
Панчево
Динамо
Панчево
Судија А: Александар Сокић
Судија Б: Ана Марија Палангетић
Делегат: Мирјана Галин


Број утакмице: 006012

5. коло

06/11/2021
09:40
Бешка
Граднулица
Зрењанин
Судија А: Јелена Колоски
Судија Б: Весна Жилевски
Контролор: Небојша Марковић

Број утакмице: 005009
10/10/2021
11:00
Јабука
Јабука
Јабука
Динамо
Панчево
Судија А: Младен Крстић
Судија Б: Филип Михајловић
Делегат: Светлана Ничевски


Број утакмице: 00510

4. коло

24/10/2021
10:20
Зрењанин
Граднулица
Зрењанин
Динамо
Панчево
Судија А: Марко Батинић
Судија Б: Ана Марија Палангетић
Делегат: Мирјана Галин


Број утакмице: 004007
10/10/2021
09:40
Бешка
Јабука
Јабука
Судија А: Весна Жилевски
Судија Б: Младен Крстић
Делегат: Светлана Ничевски


Број утакмице: 004008

3. коло

24/10/2021
09:00
Јабука
Јабука
Јабука
Граднулица
Зрењанин
Судија А: Александар Сокић
Судија Б: Марко Батинић
Делегат: Мирјана Галин


Број утакмице: 003005
06/11/2021
11:00
Бешка
Динамо
Панчево
Судија А: Јелена Колоски
Судија Б: Весна Жилевски
Контролор: Небојша Марковић

Број утакмице: 003006

2. коло

10/10/2021
10:20
Зрењанин
Граднулица
Зрењанин
Судија А: Филип Михајловић
Судија Б: Весна Жилевски
Делегат: Светлана Ничевски


Број утакмице: 002003
06/11/2021
09:00
Панчево
Динамо
Панчево
Јабука
Јабука
Судија А: Јелена Колоски
Судија Б: Весна Жилевски
Контролор: Небојша Марковић

Број утакмице: 002004

1. коло

10/10/2021
09:00
Панчево
Динамо
Панчево
Граднулица
Зрењанин
Судија А: Младен Крстић
Судија Б: Филип Михајловић
Делегат: Светлана Ничевски


Број утакмице: 001001
24/10/2021
11:00
Јабука
Јабука
Јабука
Судија А: Александар Сокић
Судија Б: Марко Батинић
Делегат: Мирјана Галин


Број утакмице: 001002

Ж12 - А


8. коло

07/11/2021
09:00
Кањижа
Кањижа
Кањижа
Апатин (ж)
Апатин
Судија А: Вељко Десница
Судија Б: Алекса Костелник
Делегат: Миодраг Аћић


Број утакмице: 008008

7. коло

07/11/2021
10:40
Апатин
Апатин (ж)
Апатин
Zitzer
Трешњевац
Судија А: Вељко Десница
Судија Б: Алекса Костелник
Делегат: Миодраг Аћић


Број утакмице: 007007

5. коло

10/10/2021
10:40
Апатин
Апатин (ж)
Апатин
Кањижа
Кањижа
Судија А: Игор Скубан
Судија Б: Марко Рађеновић
Делегат: Гордана Чретник


Број утакмице: 005005

4. коло

10/10/2021
09:50
Трешњевац
Zitzer
Трешњевац
Апатин (ж)
Апатин
Судија А: Игор Скубан
Судија Б: Марко Рађеновић
Делегат: Гордана Чретник


Број утакмице: 004004

3. коло

24/10/2021
10:40
Трешњевац
Zitzer
Трешњевац
Кањижа
Кањижа
Судија А: Огњен Вукманов
Судија Б: Димитрије Максимовић
Делегат: Душан Косовић


Број утакмице: 003003

2. коло

24/10/2021
09:50
Кањижа
Кањижа
Кањижа
Апатин (ж)
Апатин
Судија А: Огњен Вукманов
Судија Б: Димитрије Максимовић
Делегат: Душан Косовић


Број утакмице: 002002

1. коло

24/10/2021
09:00
Апатин
Апатин (ж)
Апатин
Zitzer
Трешњевац
Судија А: Огњен Вукманов
Судија Б: Димитрије Максимовић
Делегат: Душан Косовић


Број утакмице: 001001

Ж12 - Б


5. коло

21/11/2021
09:00
Ада
Сента
Сента
Судија А: Димитрије Максимовић
Судија Б: Милица Телечки
Делегат: Душан Косовић


Број утакмице: 005009
21/11/2021
09:40
Ада
Мокрин
Мокрин
Судија А: Димитрије Максимовић
Судија Б: Огњен Вукманов
Делегат: Душан Косовић


Број утакмице: 00510

3. коло

23/10/2021
09:40
Ада
Сента
Сента
Судија А: Немања Теслић
Судија Б: Владимир Тасић
Контролор: Бошко Крстић

Број утакмице: 003005
23/10/2021
09:00
Ада
Мокрин
Мокрин
Судија А: Немања Теслић
Судија Б: Владимир Тасић
Контролор: Бошко Крстић

Број утакмице: 003006

2. коло

23/10/2021
11:10
Сента
Сента
Сента
Судија А: Немања Теслић
Судија Б: Владимир Тасић
Контролор: Бошко Крстић

Број утакмице: 002003
23/10/2021
10:30
Мокрин
Мокрин
Мокрин
Судија А: Немања Теслић
Судија Б: Владимир Тасић
Контролор: Бошко Крстић

Број утакмице: 002004

1. коло

21/11/2021
10:40
Мокрин
Мокрин
Мокрин
Сента
Сента
Судија А: Јована Мркшић
Судија Б: Огњен Вукманов
Делегат: Душан Косовић


Број утакмице: 001001
21/11/2021
11:10
Ада
Судија А: Јована Мркшић
Судија Б: Милица Телечки
Делегат: Душан Косовић


Број утакмице: 001002

Ж12 - В


6. коло

07/11/2021
09:40
Петроварадин
Феникс
Петроварадин
Лехел
Мужља
Судија А: Ђорђе Урошев
Судија Б: Марко Батинић
Контролор: Михајло Миловац

Број утакмице: 006011
07/11/2021
09:00
Нови Сад
Војводина ж
Нови Сад
Словен
Рума
Судија А: Александар Сокић
Судија Б: Марко Батинић
Контролор: Михајло Миловац

Број утакмице: 006012

5. коло

09/10/2021
09:40
Рума
Словен
Рума
Феникс
Петроварадин
Судија А: Ђорђе Урошев
Судија Б: Лука Лажетић
Контролор: Михајло Миловац

Број утакмице: 005009
07/11/2021
11:10
Мужља
Лехел
Мужља
Војводина ж
Нови Сад
Судија А: Александар Сокић
Судија Б: Марко Батинић
Контролор: Михајло Миловац

Број утакмице: 00510

4. коло

09/10/2021
11:10
Петроварадин
Феникс
Петроварадин
Војводина ж
Нови Сад
Судија А: Ђорђе Урошев
Судија Б: Лука Лажетић
Контролор: Михајло Миловац

Број утакмице: 004007
21/11/2021
09:00
Рума
Словен
Рума
Лехел
Мужља
Судија А: Александар Сокић
Судија Б: Марко Батинић
Делегат: Тамара Ковачевић


Број утакмице: 004008

3. коло

21/11/2021
10:40
Мужља
Лехел
Мужља
Феникс
Петроварадин
Судија А: Александар Сокић
Судија Б: Марко Батинић
Делегат: Тамара Ковачевић


Број утакмице: 003005
21/11/2021
11:10
Рума
Словен
Рума
Војводина ж
Нови Сад
Судија А: Александар Сокић
Судија Б: Марко Батинић
Делегат: Тамара Ковачевић


Број утакмице: 003006

2. коло

07/11/2021
10:40
Петроварадин
Феникс
Петроварадин
Словен
Рума
Судија А: Ђорђе Урошев
Судија Б: Александар Сокић
Контролор: Михајло Миловац

Број утакмице: 002003
09/10/2021
09:00
Нови Сад
Војводина ж
Нови Сад
Лехел
Мужља
Судија А: Зорана Јаковљевић
Судија Б: Ана Марија Палангетић
Контролор: Михајло Миловац

Број утакмице: 002004

1. коло

21/11/2021
09:40
Нови Сад
Војводина ж
Нови Сад
Феникс
Петроварадин
Судија А: Александар Сокић
Судија Б: Марко Батинић
Делегат: Тамара Ковачевић


Број утакмице: 001001
09/10/2021
10:30
Мужља
Лехел
Мужља
Словен
Рума
Судија А: Зорана Јаковљевић
Судија Б: Ана Марија Палангетић
Контролор: Михајло Миловац

Број утакмице: 001002

Ж12 - Г


6. коло

11/11/2021
09:50
Лаћарак
ЛСК
Лаћарак
Долово (ж)
Долово
Судија А: Мила Аврамовић
Судија Б: Ана Марчетић
Делегат: Јован Лековић


Број утакмице: 006011
11/11/2021
09:00
Рума
Рума
Рума
Јабука (ж)
Јабука
Судија А: Мила Аврамовић
Судија Б: Ана Марчетић
Делегат: Јован Лековић


Број утакмице: 006012

5. коло

10/10/2021
11:10
Јабука
Јабука (ж)
Јабука
ЛСК
Лаћарак
Судија А: Александар Сокић
Судија Б: Марко Батинић
Контролор: Миодраг Миловац

Број утакмице: 005009
07/11/2021
09:40
Долово
Долово (ж)
Долово
Рума
Рума
Судија А: Јелена Колоски
Судија Б: Весна Жилевски
Контролор: Михајло Марковић

Број утакмице: 00510

4. коло

10/10/2021
09:40
Долово
Долово (ж)
Долово
Јабука (ж)
Јабука
Судија А: Александар Сокић
Судија Б: Марко Батинић
Контролор: Миодраг Миловац

Број утакмице: 004007
11/11/2021
10:30
Рума
Рума
Рума
ЛСК
Лаћарак
Судија А: Мила Аврамовић
Судија Б: Ана Марчетић
Делегат: Јован Лековић


Број утакмице: 004008

3. коло

07/11/2021
11:10
Долово
Долово (ж)
Долово
ЛСК
Лаћарак
Судија А: Јелена Колоски
Судија Б: Весна Жилевски
Контролор: Михајло Марковић

Број утакмице: 003005
07/11/2021
10:40
Јабука
Јабука (ж)
Јабука
Рума
Рума
Судија А: Јелена Колоски
Судија Б: Весна Жилевски
Контролор: Михајло Марковић

Број утакмице: 003006

2. коло

10/10/2021
10:30
Рума
Рума
Рума
Долово (ж)
Долово
Судија А: Мила Аврамовић
Судија Б: Ана Марчетић
Контролор: Миодраг Миловац

Број утакмице: 002003
07/11/2021
09:00
Лаћарак
ЛСК
Лаћарак
Јабука (ж)
Јабука
Судија А: Јелена Колоски
Судија Б: Весна Жилевски
Контролор: Михајло Марковић

Број утакмице: 002004

1. коло

11/11/2021
11:10
Јабука
Јабука (ж)
Јабука
Долово (ж)
Долово
Судија А: Мила Аврамовић
Судија Б: Ана Марчетић
Делегат: Јован Лековић


Број утакмице: 001001
10/10/2021
09:00
Лаћарак
ЛСК
Лаћарак
Рума
Рума
Судија А: Мила Аврамовић
Судија Б: Ана Марчетић
Контролор: Миодраг Миловац

Број утакмице: 001002