Акта и обрасци Прва лига ''Север''

Акта


 • Правилник о такмичењима (10/09/2018)
 • Пропозиције РСС (10/09/2018)
 • Дисциплински правилник РСС (10/09/2018)
 • Регистрациони правилник РСС (10/09/2018)
 • Правилник о лиценцирању (10/09/2018)
 • Правилник о организацији и одигравању утакмица (10/09/2018)
 • Упутство о вршењу дужности службених лица (10/09/2018)
 • Упутство за попуњавање записника (10/09/2018)
 • Дисциплински правилник РСС (10/09/2018)
 • Регистрациони правилник РСС (10/09/2018)
 • Правилник о лиценцирању (10/09/2018)
 • Даљинар (01/09/2018)
 • Предлог Правилника о удруживању у заједницу клубова

 • Обрасци


 • Састав екипе (10/09/2018)
 • Записник (10/09/2018)
 • Искључени играч (10/09/2018)
 • Повређени играч (10/09/2018)
 • Пријава за покретање дисциплинског поступка (10/09/2018)
 • Изјава - одбрана (10/09/2018)
 • Изјава - сведочење (10/09/2018)
 • Извештај делегата (10/09/2018)
 • Образац - Пријава за такмичење (20/08/2018)
 • Молба за издавање дозволе за сезону (15/08/2018)
 • Споразум о кодексу понашања (15/08/2018)
 • Захтев за издавање лиценци (10/09/2018)