Примена каталога за јесење тестирање делегата

Примена Новог Каталога,

Након рада свих ЕХФ делегата заједнице, као и Стручне комисије ЗД РСС утврђено је која питања из Новог Каталога питања из Правила игре ће бити коришћена за тестирање у наредном периоду, што је потврдио и Управни одбор ЗД РСС на својој 9. Седници 26.маја 2018.године.

Након консултација са представницима ЗСиК РСС који су радили на изради и преводу каталога питања ИХФ, уважавајући њихов рад, сугеришемо да чланови ЗД РСС користе, путем линка, Нови каталог питања из Правила рукометне игре | Заједнице Судија и Контролора РСС на коме се налази комплетан каталог питања уз сугестију да ЗД РСС користи питања из области:

- Правила 1,

- Правила 2,

- Правила 3,

- Правила 4,

- Правила 8,

- Правила 16,

- Правила 18

- Правила о простору за замену играча.Председник Управног одбора ЗД РСС

Зоран П. Чернох с.р.