Финалa Купа, одржанa у Новом Саду, 21.12.2014. године