Фото галерија - Органи и тела РСВ

Седница Такмичарске комисије РСВ, одржана у Сомбору, 29.12.2010. године
Седница Управног одбора, одржана у Инђији 22.12.2010. године