Финалa Купа, одржанa у Панчеву, 27.11.2013. године