Финалa Купа, одржанa у Суботици, 21.12.2012. године