Седница Такмичарске комисије РСВ, одржана у Сомбору, 29.12.2010. године