ОЏАЧКИ КЛУБОВИ СА ГЕНЕРАЛНИМ СЕКРЕТАРОМ 25.09.2017.