Делегирање - ЛМК РСВ 16 - јесен

2021/2022
(Архива)
М16 - А М16 - Б М16 - В М16 - Г Ж16 - А Ж16 - Б Ж16 - В Ж16 - Г

М16 - А


10. коло

21/11/2021
12:20
Врбас
Црвенка
Црвенка
Апатин
Апатин
Судија А: Милош Зелић
Судија Б: Вељко Десница
Делегат: Игор Ивић


Број утакмице: 010028
10/10/2021
09:50
Апатин
Сивац 69
Сивац
Судија А: Марко Слива
Судија Б: Георгије Гибуловић
Делегат: Горан Ловрић


Број утакмице: 010029
06/11/2021
09:50
Сивац
Сомбор
Сомбор
ПИК Пригревица
Пригревица
Судија А: Марко Слива
Судија Б: Георгије Гибуловић
Делегат: Никола Миљанић


Број утакмице: 010030

9. коло

21/11/2021
09:50
Врбас
Сивац 69
Сивац
Црвенка
Црвенка
Судија А: Милош Зелић
Судија Б: Вељко Десница
Делегат: Игор Ивић


Број утакмице: 009025
10/10/2021
11:30
Апатин
ПИК Пригревица
Пригревица
Судија А: Марко Слива
Судија Б: Георгије Гибуловић
Делегат: Горан Ловрић


Број утакмице: 009026
21/11/2021
10:50
Врбас
Апатин
Апатин
Сомбор
Сомбор
Судија А: Милош Зелић
Судија Б: Алекса Костелник
Делегат: Игор Ивић


Број утакмице: 009027

8. коло

06/11/2021
12:20
Сивац
Црвенка
Црвенка
Сомбор
Сомбор
Судија А: Вељко Десница
Судија Б: Алекса Костелник
Делегат: Никола Миљанић


Број утакмице: 008022
24/10/2021
09:50
Пригревица
Апатин
Апатин
Судија А: Георгије Гибуловић
Судија Б: Милош Зелић
Делегат: Горан Ловрић


Број утакмице: 008023
24/10/2021
13:10
Пригревица
Сивац 69
Сивац
ПИК Пригревица
Пригревица
Судија А: Милош Зелић
Судија Б: Марко Слива
Делегат: Горан Ловрић


Број утакмице: 008024

7. коло

25/09/2021
09:00
Црвенка
ПИК Пригревица
Пригревица
Црвенка
Црвенка
Судија А: Вељко Десница
Судија Б: Алекса Костелник
Делегат: Вукашин Вујичић


Број утакмице: 007019
21/11/2021
09:00
Врбас
Сомбор
Сомбор
Судија А: Вељко Десница
Судија Б: Алекса Костелник
Делегат: Игор Ивић


Број утакмице: 007020
06/11/2021
09:00
Сивац
Апатин
Апатин
Сивац 69
Сивац
Судија А: Вељко Десница
Судија Б: Алекса Костелник
Делегат: Никола Миљанић


Број утакмице: 007021

6. коло

25/09/2021
13:10
Црвенка
Црвенка
Црвенка
Судија А: Вељко Десница
Судија Б: Душан Деспотовић
Делегат: Вукашин Вујичић


Број утакмице: 006016
24/10/2021
12:20
Пригревица
Сивац 69
Сивац
Сомбор
Сомбор
Судија А: Милош Зелић
Судија Б: Георгије Гибуловић
Делегат: Горан Ловрић


Број утакмице: 006017
06/11/2021
11:40
Сивац
ПИК Пригревица
Пригревица
Апатин
Апатин
Судија А: Марко Слива
Судија Б: Георгије Гибуловић
Делегат: Никола Миљанић


Број утакмице: 006018

5. коло

24/10/2021
11:40
Пригревица
Апатин
Апатин
Црвенка
Црвенка
Судија А: Марко Слива
Судија Б: Георгије Гибуловић
Делегат: Горан Ловрић


Број утакмице: 005013
06/11/2021
13:10
Сивац
Сивац 69
Сивац
Судија А: Марко Слива
Судија Б: Георгије Гибуловић
Делегат: Никола Миљанић


Број утакмице: 005014
25/09/2021
10:40
Црвенка
ПИК Пригревица
Пригревица
Сомбор
Сомбор
Судија А: Вељко Десница
Судија Б: Душан Деспотовић
Делегат: Вукашин Вујичић


Број утакмице: 005015

4. коло

10/10/2021
12:30
Апатин
Црвенка
Црвенка
Сивац 69
Сивац
Судија А: Никола Зорић
Судија Б: Милош Зелић
Делегат: Горан Ловрић


Број утакмице: 00410
21/11/2021
13:10
Врбас
ПИК Пригревица
Пригревица
Судија А: Милош Зелић
Судија Б: Алекса Костелник
Делегат: Игор Ивић


Број утакмице: 004011
10/10/2021
09:00
Апатин
Сомбор
Сомбор
Апатин
Апатин
Судија А: Никола Зорић
Судија Б: Милош Зелић
Делегат: Горан Ловрић


Број утакмице: 004012

3. коло

10/10/2021
10:40
Апатин
Сомбор
Сомбор
Црвенка
Црвенка
Судија А: Никола Зорић
Судија Б: Милош Зелић
Делегат: Горан Ловрић


Број утакмице: 003007
25/09/2021
11:30
Црвенка
Апатин
Апатин
Судија А: Вељко Десница
Судија Б: Алекса Костелник
Делегат: Вукашин Вујичић


Број утакмице: 003008
21/11/2021
11:40
Врбас
ПИК Пригревица
Пригревица
Сивац 69
Сивац
Судија А: Вељко Десница
Судија Б: Алекса Костелник
Делегат: Игор Ивић


Број утакмице: 003009

2. коло

24/10/2021
09:00
Пригревица
Црвенка
Црвенка
ПИК Пригревица
Пригревица
Судија А: Марко Слива
Судија Б: Георгије Гибуловић
Делегат: Горан Ловрић


Број утакмице: 002004
24/10/2021
10:50
Пригревица
Сомбор
Сомбор
Судија А: Милош Зелић
Судија Б: Марко Слива
Делегат: Горан Ловрић


Број утакмице: 002005
25/09/2021
09:50
Црвенка
Сивац 69
Сивац
Апатин
Апатин
Судија А: Душан Деспотовић
Судија Б: Алекса Костелник
Делегат: Вукашин Вујичић


Број утакмице: 002006

1. коло

06/11/2021
10:50
Сивац
Црвенка
Црвенка
Судија А: Вељко Десница
Судија Б: Алекса Костелник
Делегат: Никола Миљанић


Број утакмице: 001001
25/09/2021
12:20
Црвенка
Сомбор
Сомбор
Сивац 69
Сивац
Судија А: Душан Деспотовић
Судија Б: Алекса Костелник
Делегат: Вукашин Вујичић


Број утакмице: 001002
10/10/2021
13:10
Апатин
Апатин
Апатин
ПИК Пригревица
Пригревица
Судија А: Марко Слива
Судија Б: Георгије Гибуловић
Делегат: Горан Ловрић


Број утакмице: 001003

М16 - Б


10. коло

06/11/2021
09:50
Кикинда
Јединство
Нови Бечеј
Пролетер
Зрењанин
Судија А: Тамара Савковић
Судија Б: Игор Скубан
Делегат: Стефана Ристић


Број утакмице: 010028
17/10/2021
12:40
Зрењанин
Хајдук
Чуруг
Судија А: Александар Сокић
Судија Б: Марко Батинић
Делегат: Милан Милиновић

Број утакмице: 010029
17/10/2021
11:50
Зрењанин
Кикинда Grindex
Кикинда
Спартак (м)
Суботица
Судија А: Владимир Тасић
Судија Б: Тадеј Добријевић
Делегат: Милан Милиновић

Број утакмице: 010030

9. коло

20/11/2021
09:00
Нови Бечеј
Хајдук
Чуруг
Јединство
Нови Бечеј
Судија А: Маријана Савковић
Судија Б: Тамара Савковић
Делегат: Драган Јосифоски

Број утакмице: 009025
09/10/2021
13:10
Ада
Спартак (м)
Суботица
Судија А: Маја Зекоња
Судија Б: Линеа Чочај
Делегат: Бошко Крстић

Број утакмице: 009026
09/10/2021
12:20
Ада
Пролетер
Зрењанин
Кикинда Grindex
Кикинда
Судија А: Уна Стевановић
Судија Б: Маја Зекоња
Делегат: Бошко Крстић

Број утакмице: 009027

8. коло

09/10/2021
10:40
Ада
Јединство
Нови Бечеј
Кикинда Grindex
Кикинда
Судија А: Маја Зекоња
Судија Б: Линеа Чочај
Делегат: Бошко Крстић

Број утакмице: 008022
17/10/2021
11:00
Зрењанин
Пролетер
Зрењанин
Судија А: Александар Сокић
Судија Б: Марко Батинић
Делегат: Милан Милиновић

Број утакмице: 008023
09/10/2021
11:30
Ада
Хајдук
Чуруг
Спартак (м)
Суботица
Судија А: Тамара Савковић
Судија Б: Маријана Савковић
Делегат: Бошко Крстић

Број утакмице: 008024

7. коло

17/10/2021
10:10
Зрењанин
Спартак (м)
Суботица
Јединство
Нови Бечеј
Судија А: Владимир Тасић
Судија Б: Тадеј Добријевић
Делегат: Милан Милиновић

Број утакмице: 007019
20/11/2021
11:30
Нови Бечеј
Кикинда Grindex
Кикинда
Судија А: Маријана Савковић
Судија Б: Тамара Савковић
Делегат: Драган Јосифоски

Број утакмице: 007020
06/11/2021
12:20
Кикинда
Пролетер
Зрењанин
Хајдук
Чуруг
Судија А: Игор Скубан
Судија Б: Ана Марија Палангетић
Делегат: Стефана Ристић


Број утакмице: 007021

6. коло

20/11/2021
14:00
Нови Бечеј
Јединство
Нови Бечеј
Судија А: Маријана Савковић
Судија Б: Тамара Савковић
Делегат: Драган Јосифоски

Број утакмице: 006016
17/10/2021
09:20
Зрењанин
Хајдук
Чуруг
Кикинда Grindex
Кикинда
Судија А: Александар Сокић
Судија Б: Марко Батинић
Делегат: Милан Милиновић

Број утакмице: 006017
24/10/2021
11:40
Ада
Спартак (м)
Суботица
Пролетер
Зрењанин
Судија А: Војислав Црњански
Судија Б: Немања Теслић
Делегат: Ана Косовац

Број утакмице: 006018

5. коло

17/10/2021
08:30
Зрењанин
Пролетер
Зрењанин
Јединство
Нови Бечеј
Судија А: Владимир Тасић
Судија Б: Тадеј Добријевић
Делегат: Милан Милиновић

Број утакмице: 005013
06/11/2021
10:50
Кикинда
Хајдук
Чуруг
Судија А: Тамара Савковић
Судија Б: Ана Марија Палангетић
Делегат: Стефана Ристић


Број утакмице: 005014
06/11/2021
11:40
Кикинда
Спартак (м)
Суботица
Кикинда Grindex
Кикинда
Судија А: Маријана Савковић
Судија Б: Игор Скубан
Делегат: Стефана Ристић


Број утакмице: 005015

4. коло

24/10/2021
10:50
Ада
Јединство
Нови Бечеј
Хајдук
Чуруг
Судија А: Војислав Црњански
Судија Б: Немања Теслић
Делегат: Ана Косовац

Број утакмице: 00410
20/11/2021
09:50
Нови Бечеј
Кикинда Grindex
Кикинда
Пролетер
Зрењанин
Судија А: Маријана Савковић
Судија Б: Ана Марија Палангетић
Делегат: Драган Јосифоски

Број утакмице: 004012

3. коло

06/11/2021
14:00
Кикинда
Кикинда Grindex
Кикинда
Јединство
Нови Бечеј
Судија А: Маријана Савковић
Судија Б: Ана Марија Палангетић
Делегат: Стефана Ристић


Број утакмице: 003007
24/10/2021
09:00
Ада
Пролетер
Зрењанин
Судија А: Војислав Црњански
Судија Б: Немања Теслић
Делегат: Ана Косовац

Број утакмице: 003008
20/11/2021
10:40
Нови Бечеј
Спартак (м)
Суботица
Хајдук
Чуруг
Судија А: Тамара Савковић
Судија Б: Ана Марија Палангетић
Делегат: Драган Јосифоски

Број утакмице: 003009

2. коло

24/10/2021
09:50
Ада
Јединство
Нови Бечеј
Спартак (м)
Суботица
Судија А: Војислав Црњански
Судија Б: Немања Теслић
Делегат: Ана Косовац

Број утакмице: 002004
06/11/2021
09:00
Кикинда
Кикинда Grindex
Кикинда
Судија А: Маријана Савковић
Судија Б: Игор Скубан
Делегат: Стефана Ристић


Број утакмице: 002005
09/10/2021
09:50
Ада
Хајдук
Чуруг
Пролетер
Зрењанин
Судија А: Тамара Савковић
Судија Б: Маријана Савковић
Делегат: Бошко Крстић

Број утакмице: 002006

1. коло

09/10/2021
09:00
Ада
Јединство
Нови Бечеј
Судија А: Тамара Савковић
Судија Б: Маријана Савковић
Делегат: Бошко Крстић

Број утакмице: 001001
20/11/2021
13:10
Нови Бечеј
Кикинда Grindex
Кикинда
Хајдук
Чуруг
Судија А: Маријана Савковић
Судија Б: Ана Марија Палангетић
Делегат: Драган Јосифоски

Број утакмице: 001002
20/11/2021
12:20
Нови Бечеј
Пролетер
Зрењанин
Спартак (м)
Суботица
Судија А: Маријана Савковић
Судија Б: Ана Марија Палангетић
Делегат: Драган Јосифоски

Број утакмице: 001003

М16 - В


10. коло

10/10/2021
12:30
Шид
Војводина
Нови Сад
Судија А: Никодин Бубања
Судија Б: Војислав Црњански
Делегат: Лазар Мишков


Број утакмице: 010019
07/11/2021
11:40
Бачка Паланка
Лавови БП
Бачка Паланка
ЖСК 1955
Жабаљ
Судија А: Немања Теслић
Судија Б: Војислав Црњански
Делегат: Миодраг Миловац

Број утакмице: 010020

9. коло

07/11/2021
09:50
Бачка Паланка
ЖСК 1955
Жабаљ
Судија А: Немања Теслић
Судија Б: Никодин Бубања
Делегат: Миодраг Миловац

Број утакмице: 009017
07/11/2021
09:00
Бачка Паланка
Лавови БП
Бачка Паланка
Судија А: Никодин Бубања
Судија Б: Војислав Црњански
Делегат: Миодраг Миловац

Број утакмице: 009018

8. коло

21/11/2021
12:20
Нови Сад
Судија А: Ђорђе Урошев
Судија Б: Тадеј Добријевић
Делегат: Наташа Јовић


Број утакмице: 008015
24/10/2021
11:30
Жабаљ
Војводина
Нови Сад
ЖСК 1955
Жабаљ
Судија А: Владимир Тасић
Судија Б: Тадеј Добријевић
Делегат: Михајло Миловац

Број утакмице: 008016

7. коло

24/10/2021
12:20
Жабаљ
Лавови БП
Бачка Паланка
Судија А: Тамара Савковић
Судија Б: Маријана Савковић
Делегат: Михајло Миловац

Број утакмице: 007013
10/10/2021
10:50
Шид
Војводина
Нови Сад
Судија А: Никодин Бубања
Судија Б: Војислав Црњански
Делегат: Лазар Мишков


Број утакмице: 007014

6. коло

24/10/2021
09:50
Жабаљ
Војводина
Нови Сад
Лавови БП
Бачка Паланка
Судија А: Владимир Тасић
Судија Б: Тадеј Добријевић
Делегат: Михајло Миловац

Број утакмице: 006011
24/10/2021
09:00
Жабаљ
ЖСК 1955
Жабаљ
Судија А: Тамара Савковић
Судија Б: Маријана Савковић
Делегат: Михајло Миловац

Број утакмице: 006012

5. коло

07/11/2021
12:20
Бачка Паланка
Војводина
Нови Сад
Судија А: Никодин Бубања
Судија Б: Немања Теслић
Делегат: Миодраг Миловац

Број утакмице: 005009
10/10/2021
11:40
Шид
ЖСК 1955
Жабаљ
Лавови БП
Бачка Паланка
Судија А: Велимир Тошковић
Судија Б: Сретен Аврамовић
Делегат: Лазар Мишков


Број утакмице: 00510

4. коло

10/10/2021
10:00
Шид
ЖСК 1955
Жабаљ
Судија А: Велимир Тошковић
Судија Б: Сретен Аврамовић
Делегат: Лазар Мишков


Број утакмице: 004007
10/10/2021
13:20
Шид
Лавови БП
Бачка Паланка
Судија А: Никодин Бубања
Судија Б: Војислав Црњански
Делегат: Лазар Мишков


Број утакмице: 004008

3. коло

24/10/2021
10:40
Жабаљ
Судија А: Тамара Савковић
Судија Б: Маријана Савковић
Делегат: Михајло Миловац

Број утакмице: 003005
21/11/2021
11:30
Нови Сад
ЖСК 1955
Жабаљ
Војводина
Нови Сад
Судија А: Владимир Тасић
Судија Б: Ђорђе Урошев
Делегат: Наташа Јовић


Број утакмице: 003006

2. коло

21/11/2021
10:40
Нови Сад
Лавови БП
Бачка Паланка
Судија А: Владимир Тасић
Судија Б: Тадеј Добријевић
Делегат: Наташа Јовић


Број утакмице: 002003
07/11/2021
10:50
Бачка Паланка
Војводина
Нови Сад
Судија А: Никодин Бубања
Судија Б: Војислав Црњански
Делегат: Миодраг Миловац

Број утакмице: 002004

1. коло

21/11/2021
09:00
Нови Сад
Лавови БП
Бачка Паланка
Војводина
Нови Сад
Судија А: Владимир Тасић
Судија Б: Тадеј Добријевић
Делегат: Наташа Јовић


Број утакмице: 001001
21/11/2021
09:50
Нови Сад
ЖСК 1955
Жабаљ
Судија А: Ђорђе Урошев
Судија Б: Тадеј Добријевић
Делегат: Наташа Јовић


Број утакмице: 001002

М16 - Г


10. коло

20/11/2021
10:50
Панчево
Долово
Долово
Црепаја
Црепаја
Судија А: Јелена Колоски
Судија Б: Кристина Горчић
Делегат: Небојша Марковић

Број утакмице: 010028
23/10/2021
13:10
Панчево
Динамо
Панчево
Судија А: Весна Жилевски
Судија Б: Јелена Колоски
Делегат: Немања Малићанин


Број утакмице: 010029

9. коло

25/09/2021
11:30
Јабука
Динамо
Панчево
Долово
Долово
Судија А: Весна Жилевски
Судија Б: Младен Крстић
Делегат: Давор Петровић

Број утакмице: 009025
23/10/2021
12:20
Панчево
Црепаја
Црепаја
Младост
Вршац
Судија А: Весна Жилевски
Судија Б: Јелена Колоски
Делегат: Немања Малићанин


Број утакмице: 009027

8. коло

31/10/2021
09:00
Вршац
Долово
Долово
Младост
Вршац
Судија А: Давор Тарајић
Судија Б: Владан Андоновски
Делегат: Небојша Марковић

Број утакмице: 008022
06/11/2021
10:50
Инђија
Црепаја
Црепаја
Судија А: Дени Вукмановић
Судија Б: Ана Марчетић
Делегат: Срђан Веселиновић


Број утакмице: 008023

7. коло

06/11/2021
09:00
Инђија
Младост
Вршац
Судија А: Мила Аврамовић
Судија Б: Ана Марчетић
Делегат: Срђан Веселиновић


Број утакмице: 007020
20/11/2021
11:40
Панчево
Црепаја
Црепаја
Динамо
Панчево
Судија А: Јелена Колоски
Судија Б: Весна Жилевски
Делегат: Небојша Марковић

Број утакмице: 007021

6. коло

25/09/2021
09:50
Јабука
Долово
Долово
Судија А: Весна Жилевски
Судија Б: Јелена Колоски
Делегат: Давор Петровић

Број утакмице: 006016
06/11/2021
11:40
Инђија
Динамо
Панчево
Младост
Вршац
Судија А: Мила Аврамовић
Судија Б: Ана Марчетић
Делегат: Срђан Веселиновић


Број утакмице: 006017

5. коло

23/10/2021
09:50
Панчево
Црепаја
Црепаја
Долово
Долово
Судија А: Мила Аврамовић
Судија Б: Ана Марчетић
Делегат: Немања Малићанин


Број утакмице: 005013
20/11/2021
09:00
Панчево
Динамо
Панчево
Судија А: Јелена Колоски
Судија Б: Весна Жилевски
Делегат: Небојша Марковић

Број утакмице: 005014

4. коло

06/11/2021
09:50
Инђија
Долово
Долово
Динамо
Панчево
Судија А: Дени Вукмановић
Судија Б: Мила Аврамовић
Делегат: Срђан Веселиновић


Број утакмице: 00410
25/09/2021
10:40
Јабука
Младост
Вршац
Црепаја
Црепаја
Судија А: Филип Михајловић
Судија Б: Младен Крстић
Делегат: Давор Петровић

Број утакмице: 004012

3. коло

20/11/2021
09:50
Панчево
Младост
Вршац
Долово
Долово
Судија А: Весна Жилевски
Судија Б: Шара Фекете
Делегат: Небојша Марковић

Број утакмице: 003007
31/10/2021
11:30
Вршац
Црепаја
Црепаја
Судија А: Давор Тарајић
Судија Б: Весна Жилевски
Делегат: Небојша Марковић

Број утакмице: 003008

2. коло

25/09/2021
12:20
Јабука
Младост
Вршац
Судија А: Весна Жилевски
Судија Б: Филип Михајловић
Делегат: Давор Петровић

Број утакмице: 002005
31/10/2021
09:50
Вршац
Динамо
Панчево
Црепаја
Црепаја
Судија А: Давор Тарајић
Судија Б: Весна Жилевски
Делегат: Небојша Марковић

Број утакмице: 002006

1. коло

24/10/2021
11:30
Панчево
Долово
Долово
Судија А: Мила Аврамовић
Судија Б: Ана Марчетић
Делегат: Немања Малићанин


Број утакмице: 001001
31/10/2021
10:40
Вршац
Младост
Вршац
Динамо
Панчево
Судија А: Владан Андоновски
Судија Б: Весна Жилевски
Делегат: Небојша Марковић

Број утакмице: 001002

Ж16 - А


6. коло

19/12/2021
11:00
Бајмок
Пригревица
Пригревица
Апатин (ж)
Апатин
Судија А: Димитрије Максимовић
Судија Б: Огњен Вукманов
Делегат: Сања Дроњаковић


Број утакмице: 006011
19/12/2021
10:00
Бајмок
Раднички
Бајмок
Раванград
Сомбор
Судија А: Алекса Костелник
Судија Б: Вељко Десница
Делегат: Сања Дроњаковић


Број утакмице: 006012

5. коло

19/12/2021
12:10
Бајмок
Раванград
Сомбор
Пригревица
Пригревица
Судија А: Вељко Десница
Судија Б: Алекса Костелник
Делегат: Сања Дроњаковић


Број утакмице: 005009
19/12/2021
13:10
Бајмок
Апатин (ж)
Апатин
Раднички
Бајмок
Судија А: Димитрије Максимовић
Судија Б: Огњен Вукманов
Делегат: Сања Дроњаковић


Број утакмице: 00510

4. коло

12/12/2021
11:00
Сомбор
Пригревица
Пригревица
Раднички
Бајмок
Судија А: Марко Пена
Судија Б: Марко Слива
Делегат: Миодраг Аћић


Број утакмице: 004007
12/12/2021
10:00
Сомбор
Раванград
Сомбор
Апатин (ж)
Апатин
Судија А: Марко Слива
Судија Б: Георгије Гибуловић
Делегат: Миодраг Аћић


Број утакмице: 004008

3. коло

12/12/2021
12:10
Сомбор
Апатин (ж)
Апатин
Пригревица
Пригревица
Судија А: Марко Пена
Судија Б: Георгије Гибуловић
Делегат: Миодраг Аћић


Број утакмице: 003005
12/12/2021
13:10
Сомбор
Раванград
Сомбор
Раднички
Бајмок
Судија А: Марко Слива
Судија Б: Георгије Гибуловић
Делегат: Миодраг Аћић


Број утакмице: 003006

2. коло

05/12/2021
10:00
Пригревица
Пригревица
Пригревица
Раванград
Сомбор
Судија А: Никола Зорић
Судија Б: Марко Слива
Делегат: Миљан Рабреновић


Број утакмице: 002003
05/12/2021
11:00
Пригревица
Раднички
Бајмок
Апатин (ж)
Апатин
Судија А: Марко Пена
Судија Б: Марко Слива
Делегат: Миљан Рабреновић


Број утакмице: 002004

1. коло

05/12/2021
13:10
Пригревица
Раднички
Бајмок
Пригревица
Пригревица
Судија А: Марко Слива
Судија Б: Никола Зорић
Делегат: Миљан Рабреновић


Број утакмице: 001001
05/12/2021
12:10
Пригревица
Апатин (ж)
Апатин
Раванград
Сомбор
Судија А: Марко Пена
Судија Б: Никола Зорић
Делегат: Миљан Рабреновић


Број утакмице: 001002

Ж16 - Б


6. коло

19/01/2022
09:00
Рума
Словен
Рума
Судија А: Александар Сокић
Судија Б: Марко Батинић
Делегат: Тамара Ковачевић


Број утакмице: 006011
19/01/2022
10:00
Рума
Железничар
Инђија
Срем
Сремска Митровица
Судија А: Александар Сокић
Судија Б: Марко Батинић
Делегат: Тамара Ковачевић


Број утакмице: 006012

5. коло

19/01/2022
11:00
Рума
Срем
Сремска Митровица
Судија А: Александар Сокић
Судија Б: Марко Батинић
Делегат: Тамара Ковачевић


Број утакмице: 005009
19/01/2022
12:10
Рума
Словен
Рума
Железничар
Инђија
Судија А: Александар Сокић
Судија Б: Марко Батинић
Делегат: Тамара Ковачевић


Број утакмице: 00510

4. коло

15/01/2022
13:10
Иђија
Железничар
Инђија
Судија А: Ана Марчетић
Судија Б: Ђорђе Урошев
Делегат: Миодраг Миловац

Број утакмице: 004007
15/01/2022
12:10
Иђија
Срем
Сремска Митровица
Словен
Рума
Судија А: Ана Марчетић
Судија Б: Велимир Тошковић
Делегат: Миодраг Миловац

Број утакмице: 004008

3. коло

15/01/2022
11:00
Иђија
Словен
Рума
Судија А: Ана Марчетић
Судија Б: Ђорђе Урошев
Делегат: Миодраг Миловац

Број утакмице: 003005
15/01/2022
10:00
Иђија
Срем
Сремска Митровица
Железничар
Инђија
Судија А: Велимир Тошковић
Судија Б: Ђорђе Урошев
Делегат: Миодраг Миловац

Број утакмице: 003006

2. коло

05/12/2021
09:00
Сремска Митровица
Срем
Сремска Митровица
Судија А: Ђорђе Урошев
Судија Б: Немања Теслић
Делегат: Тамара Ковачевић


Број утакмице: 002003
05/12/2021
10:00
Сремска Митровица
Железничар
Инђија
Словен
Рума
Судија А: Немања Теслић
Судија Б: Владимир Тасић
Делегат: Тамара Ковачевић


Број утакмице: 002004

1. коло

05/12/2021
11:10
Сремска Митровица
Железничар
Инђија
Судија А: Владимир Тасић
Судија Б: Ђорђе Урошев
Делегат: Тамара Ковачевић


Број утакмице: 001001
05/12/2021
12:10
Сремска Митровица
Словен
Рума
Срем
Сремска Митровица
Судија А: Немања Теслић
Судија Б: Владимир Тасић
Делегат: Тамара Ковачевић


Број утакмице: 001002

Ж16 - В


6. коло

18/12/2021
11:10
Панчево
Спартак
Дебељача
Судија А: Маријана Савковић
Судија Б: Давор Тарајић
Делегат: Немања Малићанин


Број утакмице: 006011
18/12/2021
12:10
Панчево
Панчево (ж)
Панчево
Кикинда
Кикинда
Судија А: Тамара Савковић
Судија Б: Маријана Савковић
Делегат: Немања Малићанин


Број утакмице: 006012

5. коло

18/12/2021
10:00
Панчево
Кикинда
Кикинда
Судија А: Тамара Савковић
Судија Б: Давор Тарајић
Делегат: Небојша Марковић

Број утакмице: 005009
18/12/2021
09:00
Панчево
Спартак
Дебељача
Панчево (ж)
Панчево
Судија А: Тамара Савковић
Судија Б: Маријана Савковић
Делегат: Небојша Марковић

Број утакмице: 00510

4. коло

12/12/2021
11:10
Кикинда
Панчево (ж)
Панчево
Судија А: Марко Рађеновић
Судија Б: Јована Мркшић
Делегат: Ненад Ристић


Број утакмице: 004007
12/12/2021
12:10
Кикинда
Кикинда
Кикинда
Спартак
Дебељача
Судија А: Јована Мркшић
Судија Б: Игор Скубан
Делегат: Ненад Ристић


Број утакмице: 004008

3. коло

12/12/2021
10:00
Кикинда
Спартак
Дебељача
Судија А: Игор Скубан
Судија Б: Марко Рађеновић
Делегат: Бошко Крстић

Број утакмице: 003005
12/12/2021
09:00
Кикинда
Кикинда
Кикинда
Панчево (ж)
Панчево
Судија А: Игор Скубан
Судија Б: Јована Мркшић
Делегат: Бошко Крстић

Број утакмице: 003006

2. коло

04/12/2021
10:00
Дебељача
Кикинда
Кикинда
Судија А: Јелена Колоски
Судија Б: Весна Жилевски
Делегат: Немања Малићанин


Број утакмице: 002003
04/12/2021
09:00
Дебељача
Панчево (ж)
Панчево
Спартак
Дебељача
Судија А: Јелена Колоски
Судија Б: Весна Жилевски
Делегат: Немања Малићанин


Број утакмице: 002004

1. коло

04/12/2021
11:10
Дебељача
Панчево (ж)
Панчево
Судија А: Кристина Горчић
Судија Б: Шара Фекете
Делегат: Немања Малићанин


Број утакмице: 001001
04/12/2021
12:10
Дебељача
Спартак
Дебељача
Кикинда
Кикинда
Судија А: Кристина Горчић
Судија Б: Шара Фекете
Делегат: Немања Малићанин


Број утакмице: 001002

Ж16 - Г


6. коло

12/12/2021
12:10
Руски Крстур
Лаки
Црвенка
Милетић
Мошорин
Судија А: Милица Антић
Судија Б: Алекса Костелник
Делегат: Давор Хорват

Број утакмице: 06006

5. коло

12/12/2021
10:00
Руски Крстур
Војводина ж
Нови Сад
Лаки
Црвенка
Судија А: Милица Антић
Судија Б: Алекса Костелник
Делегат: Давор Хорват

Број утакмице: 05005

4. коло

12/12/2021
11:00
Руски Крстур
Милетић
Мошорин
Војводина ж
Нови Сад
Судија А: Милица Антић
Судија Б: Алекса Костелник
Делегат: Давор Хорват

Број утакмице: 04004

3. коло

05/12/2021
11:00
Нови Сад
Милетић
Мошорин
Лаки
Црвенка
Судија А: Сања Чолић
Судија Б: Јована Стеванић
Делегат: Наташа Јовић


Број утакмице: 03003

2. коло

05/12/2021
12:10
Нови Сад
Лаки
Црвенка
Војводина ж
Нови Сад
Судија А: Сања Чолић
Судија Б: Јована Стеванић
Делегат: Наташа Јовић


Број утакмице: 02002

1. коло

05/12/2021
10:00
Нови Сад
Војводина ж
Нови Сад
Милетић
Мошорин
Судија А: Сања Чолић
Судија Б: Јована Стеванић
Делегат: Наташа Јовић


Број утакмице: 01001