Конкурс за стручно оспособљавање

Покрајински завод за спорт и медицину спорта расписао је нови Конкурс за упис кандидата на програме стручног оспособљавања за стицање следећих спортских звања:
Спортски оперативни тренер,
Спортски оперативни тренер – спортски учитељ,
Организатор пословања организације у области спорта,
Организатор безбедности у спорту,
Оперативни спортски менаџер и спортски менаџер и
Спортски посредник.


Пријављивање се врши до 15.10.2021. године. Информације на телефон 064/6421263.
На овом линку налази се Водич за упис

Документи
Конкурс за стручно оспособљавање