Дуговања клубова са територије РСВ

На основу Правилника о издавању дозвола за сезону у прилогу постављамо списак дуговања клубова са територије РСВ. Као услов за добијање Дозволе у сезони 2021/2022 клубови су дужни да измире дуговања.

Документи
Дуговања клубова са територије РСВ 01092021