Одржана седница УО РСВ

У великој сали Спортског савеза Војводине одржана је конститутивна седница новог сазива Управног одбора Рукометног савеза Војводине, на којој је усвојен следећи Дневни ред:


1. Конституисање Управног одбора РСВ
2. Избор комисија РСВ и то:
- Комисија за такмичења РСВ
- Комисија за прописе РСВ
- Дисциплинска комисија РСВ
3. Именовање представника-делегата РСВ у Скупштини РСС
4. Усвајање извештаја директора лига у сезони 2020/2021.
5. Разматрање молбе за пријем у чланство ЗСиК РСВ
6. Информација о примопредаји дужности генералног секретара РСВ
7. Текућа питања


У складу са Дневним редом, изабране су комисије Управног одбора РСВ и то Комисија за такмичења, Комисија за прописе и Дисциплинска комисија, а потом су именовани представници-делегати из РСВ у Скупштини РСС. Извештаји директора лига усвојени су од стране УО РСВ, а разматрана је и молба за пријем у чланство ЗСиК РСВ, те је иста прихваћена. Седници су присуствовали сви чланови УО РСВ.