Одржана редовна изборна Скупштина РСВ

У четвртак, 17.06.2021. године, одржана је редовна изборна седница Скупштине РСВ, на којој је усвојен следећи Дневни ред:
1. Избор органа Скупштине:
-       Радног председништва
-       Верификационе комисије
-       Кандидационе комисије
-       Записничара
-       Два оверивача записника
2. Потврђивање избора представника - делегата у Скупштину РСВ
3. Избор:
-       Председника Скупштине Рукометног савеза Војводине
-       Потпредседника Скупштине Рукометног савеза Војводине
4. Избор:
-       Председника Управног одбора Рукометног Савеза Војводине
-       Потпредседника УО РСВ
-       чланова УО РСВ
5. Избор Генералног секретара РСВ
6. Избор Надзорног одбора Рукометног савеза Војводине
7. Избор лица за заступање Рукометног Савеза Војводине
8. Текућа питања


Како је предвиђено Дневним редом изабрано је радно председништво, након чега је извршена верификација и избор кандидационе комисије, записничара и два оверивача записника.


Потврђен је избор представника - делегата у Скупштини, након чега су уследили избори за председника и потпредседника Скупштине Рукометног савеза Војводине, а изабрани су Владимир Пудар, као председник Скупштине РСВ, и Душан Мирковић, као потпредседник Скупштине РСВ.


За председника Управног одбора РСВ изабран је Јован Ковачевић, некадашњи репрезентативац Југославије, освајач бронзане медаље 1996. године и истакнути рукометни радник, а управни одбор чине још Катарина Радовић, Дрен Глушац и Војислав Булатовић, потпредседници УО РСВ, као и Славка Којић, Јан Јанаћ, Дамјан Јакшић, Пеко Коњевић, Јаков Рачић, Слађана Грујић и Ђурађ Трбојевић, чланови УО РСВ.


За генералног секретара Рукометног савеза Војводине изабран је Рајко Продановић, прослављени репрезентативац Србије, освајач сребрне медаље на Европском првенству одржаном 2012. године и члан златне генерације са Медитеранских игара 2009. године.


За председника Надзорног одбора изабран је Иван Ускоковић, а за чланове НО РСВ Марко Обрадовић и Борис Вукашиновић.
Као лица за заступање изабрани су председник УО РСВ, Јован Ковачевић, и генерални секретар Рајко Продановић.