Оснивачка седница секције Јужнa Бачка

У петак, 28.05.2021. године, са почетком у 16:30 часова, одржаће се оснивачка Скупштина Секције тренера Јужнобачког округа.
Седница ће се одржати у Врбасу у ЦФК "Драго Јововић" (сала за састанке у Анексу). На Скупштину се позивају сви тренери са пребивалиштем на територији Јужнобачког округа и активним статусом у Заједници тренера РСС.