Одржана електронска седница УО РСВ

У циљу поштовања мера превенције заразе вирусом Ковид-19, а у складу са одредбом чл.70 ст.3, чл.71 ст.1 Статута РСВ, те чл.23 Пословника о раду УО РСВ, за дан 09.02.2021. године до 10.02.2021. године, сазвана је и одржана електронска седница УО РСВ, где су усвојени:  1. Записник са 24. електронске седнице УО РСВ одржане 19.10.2020. године

  2. Одлука о усвајању Извештаја о раду РСВ и финансијског извештаја за 2020. годину

  3. Одлука о усвајању Плана рада и финансијског плана РСВ за 2021. годину

  4. Одлука о висини и начину исплате трошкова за 2021. годину

  5. Одлука о усвајању предлога амандмана на предложени Статут РСС


Предлог амандмана на предложени Статут РСС можете пронаћи у документима ове вести, као и образложење председника УО РСВ, Борислава Перовића.

Документи
Амандмани на нацрт Статута РСС
Образложење у вези нацрта Статута РСС