Процедура за упис члана у Књигу чланова РСС

Датум: 07/09/2020      Категорија: Остале вести

Члан који приступа спортској организацији је дужан да попуни све податке о себи и да након попуњавања образац ПРИСТУПНИЦЕ (нови образац приступнице je објављен на сајту РСС у оквиру одељка Обрасци https://rss.org.rs/#rss/propisi/obrasci и он се односи на сва физичка лига који приступају некој спортској организацији - играчи, рукометни и медицински радници, тренери, службена лица), потшише и исти достави спортској организацији којој приступа, која ће попунити податке који се односе на спортску организацију, овери потписом и печатом спортске организације и образац достави електронском поштом на tm@rss.org.rs ili ap@rss.org.rs Члан може да буде члан у више спортских организација, али ако члан не жели више да буде члан неке спортске организације, дужан је да тај податак унесе у Приступницу.

За нове чланове, који немају шифру члана РСС, спортска организација је дужна да достави фотографију члана у резолуцији 320pxl висина x 240pxl ширина а да фотографију именује у формату ime_prezime.jpg

Након доставе свих напред наведених података, спортска организација којој је приступио члан, обавезна је да комплетну документацију потребну за регистрацију достави надлежном регистрационом центру. У РСС се на наведене адресе електронске поште достављају САМО образац приступнице и фотографија за нове чланове, не доставља се документација за регистрацију.

С обзиром да је чланство у спортској организацији услов за регистрацију, а регистрација за лиценцу, уколико члан није евидентиран као члан неке спортске организације, ниједан податак неће бити објављен у такмичарској књижици. Такође, уколико спортска организација или члан Рукометног савеза Србије није уплатио чланарину РСС, ниједан податак неће бити објављен у такмичарској књижици.

Сви они појединци, којима се у такмичарској књижици не појављује чланство, дужни су да се обрате својој матичној спортској организацији чији су чланови и провере зашто им није евидентирано чланство.