Расписан конкурс за упис на струковне студије

Расписан је конкурс за упис струковних спортских тренера на прву годину струковних студија у школској 2020/2021 години. Све информације у вези спровођења конкурса могу се добити на сајту

Школе www.vsovsu.rs или позивом на телефоне: 024/547-870 и 024/547-860.

Конкурс се налази у прилогу.

Документи
Конкурс за упис 2020-2021