Оснивачка седница Секције тренера у Срему

На основу члана 78. и 79. Статута Заједнице тренера РСС, члана 7. Правилника о секцијама Заједнице тренера РСС, те члана 6. Пословника о раду територијалних секција Заједнице тренера РСС, заказана је Оснивачка Скупштину Секције тренера сремског Округа, а позив за исту налази се у прилогу.

Документи
Позив за Оснивачку седницу секције тренера Сремског округа