ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ РСВ

Датум: 03/03/2020      Категорија: Органи РСВ

У уторак, 3. марта, одржана је редовна седница Скупштине Рукометног савеза Војводине у просторијама Спортског савеза Војводине. Седници је присуствовало 35 делегата.

На дневном реду нашле су се следеће тачке:

1. Избор:

- радног председништва,

- верификационе комисије,

- записничара,

- оверивача записника,

2. Разматрање и усвајање записника са редовне Скупштине РСВ одржане у Новом Саду 14. марта 2019. године,

3. Разматрање и усвајање:

- Извештаја Надзорног одбора о раду и пословању РСВ у 2019. години,

- Извештај о раду и финансијском пословању РСВ у 2019. Години,

4. Разматрање и усвајање Програма рада и Финансијског плана РСВ за 2020. годину,

5. Актуелна проблематика у рукомету,

6. Текућа питања.

На самом почетку седнице, председник Скупштине РСВ Зоран Пашић изнео је предлоге за чланове радног председништва, верификационе комисије, записничара и оверивача записника, што је једногласно усвојено. Након тога, чланови Скупштине једногласно су усвојили и записник са редовне Скупштибе РСВ одржане у Новом Саду 14. марта 2019. године.

Извештај Надзорног одбора о раду и пословању РСВ у 2019. години поднео је председник Надзорног одбора Зоран Чернох. Утврђено је да су сви послови и задаци у целости реализовани у складу са претходно усвојеним Програмом рада и програмским активностима. Чланови Скупштине су једногласно усвојили и овај извештај.

О раду и финансијском пословању Рукометног савеза Војводине током претходне године говорио је генерални секретар Слободан Вишекруна.

Детаљан План активности РСВ за 2020. годину по месецима представио је, такође, генерални секретар РСВ Слободан Вишекруна. Он је истакао да се поред многобројних активности, међу приоритетима РСВ у 2020. години налазе популаризација мини рукомета у основним школама и школовање тренера.

Извештај и детаљан план активности су усвојени једногласно.

У оквиру пете тачке, присутнима се обратио председник УО РСВ Борислав Перовић који је члановима Скупштине изнео закључке са недавно одржане седнице УО, које су једногласно подржали. Рукометни савез Војводине је спреман и вољан да заједно са Рукометним савезом Београда, Рукометним савезом Централне Србије и Рукометним савезом КиМ настави рад и сарадњу на изради предлога новог Статута РСС. Сви чланови су се сложили да ће представници РСВ у случају усвајања новог Статута РСС у складу са одређеним принципима узети пуно учешће у спровођењу избора и касније учешће у раду нове Скупштине и свих других органа РСС.

Председник Такмичарске комисије РСВ Владимир Кнежић обавестио је чланове Скупштине да је у склопу акције подршке женској репрезентацији Рукометни савез Србије обезбедио одређени контигент улазница и аутобуски превоз на квалификациони турнир за пласман на Олимпијске игре, који се игра од 20. до 22. марта у Ђеру.

Више фотографија погледајте овде.