Редовни зимски семинар делегата 2, 3. и 4 степена такмичења

На предлог Комисије за стручно усавршавање делегата Управног одбора ЗД РСС, а на основу овлашћења из члана 14. став 1. тачка 3. и 4. Статута Заједнице делегата РСС и тачака 8. и 9. поглавља I Критеријума за формирање листа рукометних делегата, Управни  одбор ЗД РСС је на својој 21. електронској седници одржаној  дана 25. децембра 2019.године усвојио Одлуку да организује редовне зимске семинаре делегата пред почетак пролећног дела такмичарске 2019/20. године.

Семинари за делегате 2, 3. и 4. степена такмичења, са територије РСВ одржаће се  у Врбасу СЦ „ Драго Јововић“ у суботу, 22. фебруар 2020. – задужени за организацију су Зоран Чернох и Жељко Голубовић. Семинар се организује у сарадњи са Комисијом судија и контролора УО РСВ.Председ Комисије делегата УО РСВ

Жељко Голубовић

Документи
Програм и сатница семинара делегата