ОДРЖАНА СЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА РСВ

Датум: 14/02/2018      Категорија: Органи РСВ

Данас је у канцеларији Рукометног савеза Војводине одржана седница Надзорног одбора Рукометног савеза Војводине. На седници је извршен преглед рада и пословања и разматрана је законитост рада РСВ у 2017. години. Поред чланова Надзорног одбора, седници је присуствовала шефица стручне службе рачуноводства и књиговодства Спортског савеза Војводине, Душица Ламби, а сви присутни су упознати са Извештајем о оствареним приходима и расходима РСВ у 2017. године. 

Надзорни одбор је анализом обима и квалитета обављених послова и задатака РСВ у 2017. години, као и пратеће документације за те активности, утврдио да су сви послови и задаци у целости реализовани у складу са претходно усвојеним Програмом рада и програмским активностима. На основу свега наведеног Надзорни одбор предложиће Скупштини Рукометног савеза Војводине да усвоји поднети извештај.