Одлуке УО РСС

На својој 25. редовној седници Управног одбора РСС, одржаној 06.10.2022. године, УО РСС је усвојио следеће одлуке:
1. На основу члана 54. тачка 3. Статута Рукометног савеза Србије а у складу са чланом 29. Правилника о рукометним такмичењима, Управни одбор РСС усвојио је измене Правилника о лиценцирању РСС за сезону 2022/2023.
2. Донео одлуку о саставу и надлежностима Стручне комисије РСС
3. На основу члана 54. тачка 39. Статута Рукометног савеза Србије а у складу са чланом 180. став 2. ЗОС, Управни одбор РСС је допунио списак спортских стручњака на предлог Комисије за издавање потврда за тренере. Тренери са допуњеног списка могу да наставе рад са децом сходно члану 180. став 2. Закона о спорту.
4. Донео одлуку о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у РСС
5. Допунио листу тренера на предлог Заједнице тренера РСС
6. Усвојио одлуку о изменама и допунама јединствене листе службених лица Заједнице судија и контролора РСС и заједнице делегата РСС у такмичарској 2022/2023