Накнадни и поправни семинар судија и контролора РСВ

Накнадни и поправни семинар судија и контролора РСВ биће одржан 15.09.2022. године, у Новом Саду. Судије су у обавези да се пријаве у 16.50 часова испред СЦ Слана Бара, где ће у периоду од 17.00 до 17.45 бити спроведено тестирање физичке припреме, након чега ће бити извршено тестирање теоретског знања из Правила игре, у великој сали Спортског савеза Војводине, Масарикова 25, од 18 до 19 часова. Судије морају приложити оригинално уверење лекара спортске медицине о медицинском прегледу, на прописаном обрасцу, уколико први пут приступају физичком тестирању.
Контролори су у обавези да се пријаве у 17.50 часова, у великој сали Спортског савеза Војводине.