Преглед дуговања клубова са територије РСВ

У циљу добијања дозволе за сезону 2022/2023 клубови су, између осталог, у обавези да измире своја дуговања. У прилогу се налази преглед дуговања клубова са територије РСВ.

Документи
Преглед дуговања клубова са територије РСВ 23.08.2022.