Одржана електронска седница Скупштине РСВ

Електронска седница Скупштине РСВ одржана је од 23.05. до 25.05. текуће године, а на истој је предложен следећи Дневни ред:
1. Усвајање записника са Редовне изборне Скупштине РСВ одржане у Новом Саду 17. Јуна 2021. године
2. Потврђивање Одлуке УО РСВ о пријему у чланство ЗсиК РСВ
3. Верификација Статутарне одлуке о стављању ван снаге одлуке Скупштине РСВ од 17.06.2021. године број 11/2022 од 22.02.2022.г
4. Верификација Статутарне одлуке о именовању вршиоца дужности генералног секретара РСВ број 11-1 од 22.02.2022. године
5. Верификација Статутарне одлуке о изменама и допунама Статута РСВ број 11-2 од 22.02.2022.г
6. Доношење одлуке о броју чланова УО РСВ
7. Усвајање:
- Извештаја о раду и финансијском  пословању РСВ у 2021.години
- Извештаја Надзорног одбора о раду и пословању РСВ у 2021. години
8. Усвајање:
- Програма рада и Финансијског плана РСВ за 2022. годину
Одлуке и записник налазе се у прилогу.

Документи
Записник о раду електронске седнице Скупштине РСВ
Одлука по тачки 1.
Одлука по тачки 2.
Одлука по тачки 3.
Одлука по тачки 4.
Одлука по тачки 5.
Одлука по тачки 6.
Одлука по тачки 7.1
Одлука по тачки 7.2
Одлука по тачки 8.