УО РСВ донео одлуку о одигравању бараж утакмице

Управни одбор Рукометног савеза Војводине, у складу са одлуком УО РСВ, која је потврђена одлуком УО РСС број 289/5 од 11.05.2022. године, дана 18.05.2022. године донео је одлуку као у прилогу.

Документи
Одлука УО РСВ о одигравању бараж утакмице