УО РСС потврдио одлуку УО РСВ

Управни одбор РСВ је на електронској седници одржаној 11.05.2022. године донео одлуку да усвоји предлог Такмичарске комисије РСВ и упути УО РСС одлуку на усвајање. Oдлука се односи на одигравање бараж утакмице у ПРЛЖ Војводина, у случају истог броја бодова након последњег одиграног кола. О термину и месту одигравања утакмице баража одлука ће бити донета накнадно.

На основу члана 54. став 1. тачка 9. Статута Рукометног савеза Србије, Управни одбор РСС је на седници одржаној дана 13.05.2022. године потврдио одлуку Рукометног савеза Војводине од 11.05.2022. године.