Предлог кандидата за таленте у 2023. години

У наставку реализације пројекта „Спортски таленти Војводине“, чији је циљ идентификација, праћење и финансијска подршка перспективним и талентованим спортистима, на путу ка остваривању међународних врхунских резултата, као и финансијска подршка спортским стручњацима, неопходно је да клубови, најкасније до 2. фебруара 2023. године, доставе следеће:  1. Предлог спортиста за пројекат „Спортски таленти Војводине 2023. г.“, збирна листа на Обрасцу 1., спортисти рођени од 2003. до 2009. године (попуњава РСВ),

  2. Најзначајнији спортски резултати на Обрасцу 2. (посебан образац за сваког спортисту - клубови),

  3. Извештај о процени реализације пројекта и анализу напретка перспективних спортиста који су били корисници стипендија у 2022. години, са наведеним резултатима у 2022. години на Обрасцу 3. (попуњава РСВ).

  4. Предлог спортских стручњака (тренера) за пројекат „Спортски таленти Војводине 2023. г.“ на обрасцу број 4. Спортски стручњаци морају бити рођени у периоду од 1978. до 1998. године (попуњавају клубови).


Молимо клубове да своје предлоге достављају на адресу treneri@rsv.co.rs, ради одлучивања о ранг листи предложених кандидата.

Документи
Табеле таленти 2023