Лиценце ТРЛ "Банат"

Мушкарци

Екипа Место
1 Јединство Бочар
2 Обилић (м) Нови Кнежевац
3 Нафтагас Елемир
4 Сента Сента