Органи лиге/такмичења Друга лига ''Север''

Председник скупштине


Шкопеља Драган

rkdalmatinac@gmail.com

Потпредседник скупштине


Георгијевски Владимир

vladaorkcrepaja@gmail.com

Председник УО


Тобиаш Јожеф

jozef.tobi@gmail.com

Потпредседник УО


Јовановски Зоран

snezana.stankovski@hip-petrohemija.rs

Члан УО


Миљковић Драган

rksenta@gmail.com

Члан УО


Бугарски Милош

milosbugarski.mb@gmail.com

Члан УО


Галин Мирјана

mirjanagalin@hotmail.com

Члан УО


Илић Маја

klenak09@gmail.com

Члан УО


Попадић Милорад

sportsodzaci@gmail.com

Директор лиге


Вранеш Вера

2.sever@rsv.co.rs

Помоћник за судијска питања


Адамовић Здравко

2.kontrole@rsv.co.rs