Обавештење председника УО РСВ 29.08.2017.

Датум: 29/08/2017      Категорија: Органи РСВ

''Обавештавам чланове РСВ да сам, као председник УО РСВ, дана 28.08.2017. године, на позив председника УО РСС, присуствовао неформалном састанку са председником УО РСС гопсодином Ђурковић Божидаром, председником Скупштине РСС, господином Крсмановић Владиславом, председником УО РС Централне Србије, господином Станојевић Дејаном, и генералним секретаром РС Београда, господином Станковић Светозаром.

На том састанку сам још једном изнео наше ставове, да РСВ не жели да узима учешће у раду органа РСС, све док се не отколне све незаконитости и неправилности у раду Скупштине, УО РСС и других органа РСС, првенствено, док се не измени Статут РСС као и Правилник о рукометним такмичењима, Регистрациони правилник, Дисциплински правилник, Пропозиције такмичења и сва пратећа општа акта, а из разлога што не желимо да учествујемо у незаконитом поступању наведених органа.

Истакао сам незаконитости које су пратиле измену Статута РСС, нарочито у делу где се регулише састав Скупштине РСС, јер је тим изменама, без икаквих критеријума, драстичним смањењем броја делегата нанета штета окружним рукометним савезима из РСВ, као и у другим деловима који се тичу уређења појединих питања рада и одлучивања у РСС, који су довели до непримерене централизације одлучивања.

Нарочито сам истакао незаконитост промене система такмичења, супротно Закону о спорту, која се огледа у томе што је систем такмичења промењен на начин да се примењује одмах ове године, уместо да се то уради макар једну годину раније, како је прописао Закон о спорту, а и посебно због тога што су те промене довеле до скандалозне трговине местима у лигама, на начин да се плаћањем новчане накнаде може добити место у свакој лиги, уместо да то буде последица остварених резултата кроз такмичење, што је једино нормално и прихватљиво.''

председник УО РСВ

Борислав Перовић