Одржана седница УО РСВ

Датум: 19/06/2017      Категорија: Органи РСВ

Шеста проширена седница Управног одбора РСВ одржана је у понедељак, 19. јуна, у просторијама Спортског савеза Војводине.

Тачке дневног реда по којима се радило су:

1. Разматрање и усвајање записника са 5. седнице

2. Потврђивање одлука Одбора за хитна питања

3. Разматрање и усвајање извештаја око такмичарских активности у сезони 2016/2017

4. Разматрање извештаја око репрезентативних селекција млађих категорија

5. Разматрање и усвајање предлога:

- седишта лига

- директора лига

6. Усвајање предлога састава лига за сезону 2017/2018

7. Разматрање предлога листа:

- ЗСиК РСВ

- ЗД РСВ

8. Организационо-техничке припреме за наредну сезону

9. Разматрање молбе РК „Бијељина“

10. Текућа питања

Уводну реч имао је председник УО Борислав Перовић, након чега су једногласно усвојени записник са претходне седнице и потврђене одлуке Одбора за хитна питања. О такмичарским активностима у сезони 2016/2017, присутне је известио Владимир Кнежић. Председник Заједнице тренера Јова Павлов поднео је извештај о репрезентативним селекцијама млађих категорија, које су на оба Фестивала рукомета биле на висини задатка. Предлози за седишта и директоре лига једногласно су усвојени, као и предлог састава лига за сезону 2017/2018.

На седници је донет Закључак да се покрене иницијатива за одржавање заједничког састанка Управног одбора РСВ са Управним одбором РСС. Тема састанка је сагледавање проблематике у међусобним односима и покушај изналажења заједничког решења пред нову такмичарску сезону. Циљ састанка је избегавање могућих проблема, који су настали најавама о промени система такмичења, као и изменом Правилника о рукометним такмичењима РСС и Регистрационог правилника РСС.

На основу молбе која је стигла из РК „Бијељина“, Управни одбор Рукометног савеза Војводине донео је одлуку да се овај клуб прикључи Лиги млађих категорија РСВ са 2001. и 2005. годиштем, у сезони 2017/2018.