ПРИЈАВА НОВИХ И КЛУБОВА, КОЈИ СЕ НИСУ ТАКМИЧИЛИ ПРЕТХОДНЕ СЕЗОНЕ

Датум: 11/07/2018      Категорија: Сениорска такмичења

Обавештавају се сви клубови, који се претходне сезоне нису такмичили у сениорској конкуренцији, било да су тек основани или да су паузирали од учешћа у сениорским такмичењима, као и клубови који желе да пријаве у сениорско такмичење екипу са индексом 2 да су дужни да се обрате Комисији за такмичења РСВ, како би били разврстани у територијлно припадајућу групу такмичења.

На службени маил комисије: takmicarskakomisijarsv@gmail.com је потребно послати следеће:

1. Одлуку Скупштине или Управног одбора клуба о укључивању екипе у сениорско такмичење;

2. Молбу о окључивању екипе у сениорско такмичење, која је потписана од стране лица овлашћеног за заступање и представљање и оверена печатом клуба;

3. Контакт податке (име и презиме лица задуженог за комуникацију са савезом, телефон, e-mail).                                                                                                          Комисија за такмичења РСВ