ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ РСВ

Датум: 05/03/2018      Категорија: Органи РСВ

У понедељак, 5. марта, одржана је четврта редовна седница Скупштине РСВ у великој Сали Спортског савеза Војводине. На дневном реду биле су следеће тачке:

1. Избор:

- радног председништва,

- верификационе комисије,

- записничара,

- оверивача записника,

2. Разматрање и усвајање записника са Редовне Скупштине РСВ одржане у Новом Саду 23. фебруара 2017. године,

3. Разматрање и усвајање:

- Извештаја Надзорног одбора о раду и пословању РСВ у 2017. години,

- Извештаја о раду и финансијском пословању РСВ у 2017. години,

4. Разматрање и усвајање:

- Програма рада и Финансијског плана РСВ за 2018. годину,

5. Избор чланова УО РСВ,

6. Текућа питања.

Седници је присуствовало 40 делегата, од укупно 43, колико има Скупштина.

Након прве тачке, једногласно је усвојен записник са Редовне Скупштине РСВ одржане у Новом Саду 23. фебруара 2017. године. Председник Надзорног одбора Зоран Чернох поднео је Извештај Надзорног одбора о раду и пословању РСВ у прошлој години, којим је утврђено да покрајински рукометни савез у свом раду није имао неправилности. Чланови Скупштине једногласно су усвојили овај извештај, као и Извештај о раду и финансијском пословању РСВ у 2017. години, који је поднео  генерални секретар Слободан Вишекруна.

Програм рада и Финансијског плана за 2018. годину детаљно је представио, такође, генерални секретар, а сви чланови Скупштине сложили су се са идејама и предлозима за унапређење рада РСВ.

С обзиром на то да је потпредседница УО РСВ Јелена Ерић поднела оставку, на предлог председника УО Борислава Перовића за новог потпредседника изабран је Милош Пудар. Зоран Димитрић, Драгана Обрадовић, Ђорђе Сокић и Михајло Миловац изабрани су за нове чланове УО.

На овој седници, једногласно је усвојена одлука да чланови РСВ не учествују у раду Скупштине РСС, док год се не отклоне неправилности у раду овог тела, при чему су још једном показали јединство и доследност.

У оквиру шесте тачке, присутнима су се обратили члан Скупштине РСВ Велимир Марјановић и председник РК Војводина Милан Ђукић.

Марјановић је истакао значај друштвених медија у популаризацији и промоцији рукомета, као и то да су овим начином комуникације срушене баријере које су некада постојале у протоку информација. Ђукић се осврнуо на, још увек актуелну, проблематику односа са РСС и последице његове кандидатуре за место председника РСС.