Спортско-медицински прегледи за судије и спортске стручњаке

Датум: 19/01/2018      Категорија: Остале вести

У циљу унапређења спорта у АП Војводина, Покрајински завод за спорт и медицину спорта, са којим Рукометни савез Војводине успешно сарађује по питању школовања за оперативног тренера, пружа могућност да судије и спортски стручњаци ураде комплетне спортско-медицинске прегледе.

У прилогу се налази понуда Покрајинског завода за спорт и медицину спорта.Документи


Понуда за спортско-медицински преглед судија и тренера