Заједница судија

Председник скупштине ЗСиК РСВ


Владимир Николић

Управни одбор ЗСиК РСВ


Мартон Фабијан, председник


Александар Панџић, потпредседник


Владимир Смиљанић, члан


Бранислав Ћирковић, члан


Иван Мандић, члан

Секретар ЗСиК РСВ


Стеван Ђурашиновић

Стручно-лекторска комисија


Бранка Марић, председник


Небојша Грковић, члан


Александар Панџић, члан

Комисија за праћење суђења


Мартон Фабијан, председник


Александар Батос, члан


Здравко Адамовић, члан

Надзорни одбор


Бранислав Гргуревић, председник


Жељко Јоксовић, члан


Давор Петровић, члан

Дисциплинска комисија


Душан Војводић, председник


Михајло Миловац, члан


Никола Бакмаз, члан