Делегирање - ЛМК РСВ М12 / Ж12 - пролеће

М12 - Супер лига М12 - Прва лига А група М12 - Прва лига Б група М12 - Прва лига В група Ж12 - Супер лига Ж12 - Прва лига А група Ж12 - Прва лига Б група М12 - Прва лига 1. - 3. место М12 - Прва лига 4. - 6. место