REDOVNI ZIMSKI SEMINARI SUDIJA I KONTROLORA SVIH LIGA

Датум: 05/01/2018      Категорија: Службена лица

Управни одбор Заједнице судија и контролора РСС је, на XIII редовној седници, коначно дефинисао све услове одржавања редовних зимских семинара судија и контролора:

РЕДОВНИ ЗИМСКИ СЕМИНАР СУПЕР ЛИГЕ (судије и контролори А и Б листе)

- 28. јануар 2018. године, НЕДЕЉА

- БЕОГРАД, Хотел М Бест Вестерн, спортска хала Бањица (провера физичке припремљености судија)

- Испитна комисија: Слободан Вишекруна (председник), Милан Ракић, Зоран Тијанић (чланови)

РЕГИОНАЛНИ ЗИМСКИ СЕМИНАР ГРУПЕ “СЕВЕР“

- 11. фебруар 2018. године, НЕДЕЉА

- ВРБАС, ЦФК “Драго Јововић“

- Испитна комисија: Мартон Фабијан (председник), Здравко Адамовић, Александар Батос (чланови)

На семинарима ће се обавезно полагати тестови из познавања Правила рукометне игре (новообјављени каталог са 370 питања – превод ИХФ каталога са лектуром који се примењује од 1.11.2017, може се преузети у одељку Литература), као и провера физичке припремљености (shuttle run test, норме исте као и на јесењем семинару). Пролазност на теоретском тесту (дозвољени број грешака) је за судије мање од 10%, а за контролоре мање од 7%. Судије су у обавези да приликом доласка на семинар доставе лекарска уверења издата од стране лекара специјалисте спортске медицине. (Образац лекарског уверења може се преузети у одељку Документа / Обрасци).

Судије и контролори који не могу да присуствују регионалном семинару у односу на основну листу на којој се налазе, могу ту обавезу испунити на другом семинару. Писани доказ о спречености учествовања на припадајућем регионалном семинару доставља се надлежном председнику испитне комисије (Мартон Фабијан, Зоран Тијанић, Милан Ракић), најкасније до 1/02/2018. Семинару судија и контролора Супер лиге могу да присуствују само судије и контролори који се налазе на основној листи првог степена такмичења.

Годишњи одмори и слични приватни планови нису разлог за оправдавање изостанка са семинара.