Обавештење подносиоцима захтева за издавање - обнављање дозволе за рад

Датум: 14/09/2017      Категорија: Тренери

Овим путем обавештавамо све који су поднели захтеве за дозволе за рад у периоду од 7-14.9.2017. године, да ће Комисија о истима одлучивати дана 15.9.2017. године.

О свим захтевима који стигну после 14.9.2017. Комисија ће одлучивати 21.9.2017. године.

Комисија још једном апелује на све спортске стручњаке, да комплетну документацију пошаљу у 1 е-mail-у како би олакшала рад и одлучивање Комисије. У супротном, онемогућавате ефикасан рад Комисије, што за последицу има да Комисија одбије ваш захтев као непотпун.Комисија посебно скреће пажњу на следеће:

1. копија дипломе МОРА да буде оверена

2. сви обрасци захтева су попуњени и ваше је само да унесете личне податке

3. захтев МОРА да буде потписан

4. уколико имате важећу дозволу, НЕ достављајте захтев, већ само уплатите рату чланарине

5. списак потребне документације налази се у обрасцу захтеваЛИНК КА ОВОЈ ВЕСТИ НА РСС